230407 Baltsen en vechten

Kleineplevier050423_coll
Kleineplevieren050423
Kleineplevieren050423C
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Kleine plevieren zitten achter elkaar aan, baltsen en vechten. Zoetermeer, woensdag.

Mensen bestaan nog lang niet zo lang als dieren – wij hebben veel van hun gewoonten afgekeken.
Ons gedrag tijdens verliefdheid doet bijvoorbeeld sterk denken aan de balts van dieren.
Je opdirken en je mooiste kanten laten zien, je spierballen gebruiken tegen rivalen.

Ik moest daar aan denken toen ik eergisteren vanaf mijn krukje in de Nieuwe Driemanspolder
het gedrag van een tiental kleine plevieren gadesloeg die duidelijk in huwelijksstemming waren.
Achter elkaar aanzitten, elkaar beloeren en langzaam benaderen, baltsen, en uiteraard vechten.
In de tijd dat ik er zat heb ik geen paring gezien. Net gemist of nog een paar dagen te vroeg?

Zomertalingen050423
* Zomertaling, Spatula querquedula, Garganey, Sarcelle d’été, Knäkente *
’s Winters zie je bij ons geen zomertalingen, die overwinteren in Afrika, ten zuiden van de Sahara.
Het zijn heel mooie eendjes, maar niet zo mooi als wintertalingen. Die verblijven hier zomer en winter.
Zomertalingen zijn zeldzamer. De broedpopulatie is in West-Europa door intensief grondgebruik ingestort.
Voordat ze de polders induiken om te broeden, kun je ze zien in plasdrasgebieden. Foto: paartje in de N3MP.
Het zijn heel schuwe eendjes, nog schuwer dan wintertalingen. Talinkjes zijn onze kleinste eenden.

Wintertalingen050423
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Door dezelfde intensiteit gaat ook het aantal wintertalingen achteruit. Volgens Sovon broeden in ons land
ruim duizend paar (evenveel als zomertalingen). ’s Winters verblijven hier tienduizenden wintertalingen.

Tafeleend040423
* Tafeleend, Aythya ferina, Pochard, Fuligule milouin, Tafelente *
Tafeleenden zijn helemaal niet schuw en laten zich graag fotograferen… Dinsdag in Zevenhuizen.

Zwarteruiter050423C
* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
Een zwarte ruiter in rommelig overgangskleed van winter naar zomer lijkt wel wat op een tureluur.
Er zijn bij goed kijken verschillen te zien, zoals de lange, dunne snavel met gebogen puntje.
Deze zwarte ruiter foerageerde woensdag in de Nieuwe Driemanspolder, in de weerspiegeling van een rood dak.

Zwartkopmeeuw030423
* Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus, Mediterranean Gull, Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe *
In en rond Nieuwkoop worden in deze tijd van het jaar veel zwartkopmeeuwen waargenomen. Maandag.

Bruinekiekendief050423
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Een mannetje bruine kiekendief woensdag in het Bentwoud. Het aantal (broedende) kieken neemt daar af.

Bekerzwam070423
* Bekerzwam onbekend, Peziza spec *
Bij het lenteklaar maken van de tuin, vond ik gisteren in een donker hoekje onder coniferen deze zwam.
(Vanmorgen nog eens gekeken, lagen er nog twee.) Zo rond de vijf cm, paarsige gloed in de hoed,
erg breekbaar. Maar geen geel vocht dat een zwavelmelkbekerzwam (Peziza michelii) bij het breken afscheidt.
Obsidentify geeft vrij zeker aan dat het een grote aderbekerzwam (Disciotis venosa) is, maar de chloorlucht ontbreekt.
Dan rest niets anders dan de zwammetjes te benoemen als ‘bekerzwam onbekend’.

(Na microscopisch onderzoek door Hans Adema blijkt het toch om een zwavelmelkbekerzwam te gaan. KIJK HIER.)

 
***
Recensie
Stadse beestjes
Verrassende dierenverhalen van de straat
Remco Daalder, Atlas Contact 2023, ISBN 978 90 450 4817 8, € 20,00
De leuke en leerzame krantencolumns van Remco Daalder over dieren in een stad zijn nu als boek verkrijgbaar.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
Fijne Pasen, Happy Easter, Joyeuses Pâques, Frohe Ostern!