Donatie

Met enige schroom heb ik deze pagina Donatie opgesteld.
Aan de ene kant wil ik voorkomen dat gedacht wordt dat ik om geld vraag,
van de andere kant hebben mensen bij herhaling aangegeven
wat te willen schenken voor het onderhoud en de vervanging van mijn fotoapparatuur.
Op die manier blijf ik in staat om een ‘mooi’ Vogeldagboek te maken.

Degenen die een bedrag(je) aan Vogeldagboek willen geven,
kunnen dat doen via bankrekening NL18 RABO 0361 7551 20
 t.n.v. A. de Groot, Benthuizen, o.v.v. Vogeldagboek.
(Internationaal: Iban NL18 RABO 0361 7551 20 – Bic RABONL2U)
Via Vogeldagboek meld ik hoe de giften besteed worden. Bedankt!