Recensies

Besprekingen
van natuurboeken, cd’s, dvd’s

Boeken en andere media over de natuur zijn onmisbaar voor de herkenning
en de beleving van alle moois in planten- en dierenrijk.
Dat, en het ontbreken van een overzichtelijke recensierubriek op internet, was de reden waarom ik in 2003
ben begonnen met het bespreken van boeken, cd’s e.d. die voor iedere grasduiner van belang kunnen zijn
of die een interessante of oorspronkelijke kijk geven op alles wat groeit en bloeit.

Om recensies te kunnen maken, ben je afhankelijk van het aanbod van uitgevers.
Met dank voor hun medewerking vermeld ik hieronder alfabetisch de deelnemende uitgevers.

De_steenuil.jpg

Ik hoop en verwacht de lezers van Vogeldagboek via deze rubriek zinvolle informatie aan te kunnen bieden.
Bedenk daarbij dat ik niet van alle onderwerpen evenveel af weet,
dat ik de boeken vooral bekijk door de bril van een gebruiker en niet in de eerste plaats voor specialisten schrijf.

Sinds medio 2006 schrijft ook Ronald Klingers in de recensierubriek van Vogeldagboek.
Ronald is jurist van beroep en actief lid van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.

Ko Katsman verzorgt sinds medio 2015 met name de recensies van kinder- en jeugdboeken.
Ko is oud-directeur van een basisschool en actief als tuinvogelconsulent en vogelgids voor Vogelbescherming Nederland.

RUBRIEKEN

Algemeen Natuur
Amfibieën en Reptielen
Fotografieboeken
Geleedpotigen (Insecten, Spinnen enz.)
Jeugdboeken
Libellen
Paddenstoelen
Planten (ook Mossen en Korstmossen)
Vissen
Vlinders
Vogels
Weekdieren
Zoogdieren

UITGEVERIJEN

A3 boeken * AMBO/Anthos * ANWB * Athenaeum – Polak & Van Gennep * A.W. Bruna Uitgevers
BirdGuidesBird Images * Birdpix.nl * Boekenplan * Boekerij * CNR Natuurgeluiden
Dagblad Trouw * Davidsfonds * De Bezige Bij * Deltas * Deurenberg Media
Em. Querido’s UitgeverijEuropean Invertebrate Survey EISFocus Publishing * Fontaine Uitgevers
Friese Pers Boekerij * Gottmer Kinderboeken * Het Waait * Han Bouwmeester Natuurmedia
Het Vogeljaar * Jeugdbondsuitgeverij * Kirjaboek.nl * KNNV Uitgeverij
Kosmos UitgeversKreutz Publishers * LannooLieverse Uitgeverij * Lynx Edicions
Meeuwsen Natuurgeluiden * NAi Uitgevers * National Geographic * Naturalis Biodiversity Center
Natuurdigitaal * NatuurmonumentenNatuurpunt * Nieuw Amsterdam Uitgevers
Pearson Education Benelux * Photofacts Academy * Plantentuin Meise * RAVON * Rebo Publishers
Rob Walrecht Productions * Roodbont Uitgeverij * Sdu * Stellingwarver Schrieversronte 
Stichting Kunstboek
* Terra Lannoo * the house of books * Uitgeverij Atlas Contact
Uitgeverij Bas Lubberhuizen * Uitgeverij Carrera * Uitgeverij De Fontein
Uitgeverij Elmar * Uitgeverij Gingko * Uitgeverij de Graaff * Uitgeverij Jan van Arkel
Uitgeverij LandwerkUitgeverij LiverseUitgeverij Meulenhoff Uitgeverij Müller
Uitgeverij Niesje Wolters * Uitgeverij Nieuwezijds * Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
Uitgeverij Ploegsma * Uitgeverij Prometheus * Uitgeverij SNOR
Uniepers Uitgevers * Van Halewyck * Veen Media * Vermeer Publishing * Vogelwacht Utrecht
VUBPRESS * Wageningen Academic Publishers * Zoogdiervereniging VZZ * Zwerk Uitgevers