Recensies

Besprekingen
van natuurboeken, cd’s, dvd’s

Boeken en andere media over de natuur zijn onmisbaar voor de herkenning
en de beleving van alle moois in planten- en dierenrijk.
Dat, en het ontbreken van een overzichtelijke recensierubriek op internet, was de reden waarom ik in 2003
ben begonnen met het bespreken van boeken, cd’s e.d. die voor iedere grasduiner van belang kunnen zijn
of die een interessante of oorspronkelijke kijk geven op alles wat groeit en bloeit.

Om recensies te kunnen maken, ben je afhankelijk van het aanbod van uitgevers.
Met dank voor hun medewerking vermeld ik hieronder alfabetisch de deelnemende uitgevers.

Roofvogelgids

Ik hoop en verwacht de lezers van Vogeldagboek via deze rubriek zinvolle informatie aan te kunnen bieden.
Bedenk daarbij dat ik niet van alle onderwerpen evenveel af weet,
dat ik de boeken vooral bekijk door de bril van een gebruiker en niet in de eerste plaats voor specialisten schrijf.

Sinds medio 2006 schrijft ook Ronald Klingers in de recensierubriek van Vogeldagboek.
Ronald is jurist van beroep en actief lid van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.

Ko Katsman verzorgt sinds medio 2015 met name de recensies van kinder- en jeugdboeken.
Ko is oud-directeur van een basisschool en actief als tuinvogelconsulent en vogelgids voor Vogelbescherming Nederland.

Dick de Vos uit Leiden schrijft incidenteel recensies voor Vogeldagboek.
De Vos is momenteel vogelgids en natuurjournalist. Hij schreef o.a. boeken over vogelzang.

RUBRIEKEN

Algemeen Natuur
Amfibieën en Reptielen
Fotografie
Geleedpotigen (Insecten, Spinnen enz.)
Jeugd
Libellen
Paddenstoelen
Planten (ook Mossen en Korstmossen)
Vissen
Vlinders
Vogels
Weekdieren
Zoogdieren

UITGEVERIJEN

A3 boeken * ambo|anthos * AnkhHermes * ANWB * Atalanta * Atlas Contact * Athenaeum * A.W. Bruna
Bestel Mijn Boek * BirdGuides * Birdpix.nl * bitboek.be * Boekenplan * Boekerij * Boekscout * Bornmeer Noordboek
Carrera * Clavis * CNR Natuurgeluiden * Davidsfonds * De Bezige Bij * De Fontein * De Geus * De Graaff * Deltas
Deurenberg Media * Edicola * Elmar * European Invertebrate Survey EIS * EXTRA Focus Publishing * Fontaine
Friese Pers Boekerij * Gingko * Gottmer * Het Waait * Han Bouwmeester Natuurmedia * Het Boekenschap
Het Vogeljaar * Houtekiet * Ilias * Infodok * ISVW Uitgevers * Jan van Arkel * Jeugdbondsuitgeverij
Kirjaboek.nl * kleine uil * KNNV Uitgeverij * Koninklijke Van GorcumKosmosKreutz Publishers * Landwerk
Lannoo * Levendig UitgeverLiverse * Luitingh-Sijthoff * Lynx Edicions * Manteau * Meeuwsen Natuurgeluiden
Meulenhoff * NAi Uitgevers * National Geographic * Naturalis Biodiversity Center * Natuurdigitaal
Natuurmedia * NatuurmonumentenNatuurpunt * NewScientist * Niesje Wolters * Nieuw Amsterdam * Nieuwezijds
Nijgh & Van Ditmar * Noordboek Natuur * Parade * Pearson Education Benelux * Pentagon * Photofacts Academy
Pixfactory * Plantentuin Meise * Ploegsma * Podium * Prometheus * Querido * RAVON * Rebo Publishers
Rob Walrecht Productions * Roodbont * Ruurd-Jelle van der Leij * Sdu * SNOR * Sovon * Standaard
Stellingwarver Schrieversronte * Sterck & De Vreese * Stichting Kunstboek * Strix * Terra Lannoo
the house of books * Thomas Rap * Uniepers * Van Halewyck * Veen Bosch & Keuning * Vermeer Publishing
Vogelwacht Utrecht * VUBPRESS * Wageningen Academic Publishers * Weylin Tracking
Wijdemeer Uitgeverij * Zebrarups Natuureducatie * Zoogdiervereniging VZZ * Zwerk