240704 Wielewalen


* Wielewaal, Oriolus oriolus, Eurasian Golden Oriole, Loriot d’Europe, Pirol *
Het zit er alweer op. Twee weken is natuurlijk veel te kort om een gebied (goed) te leren kennen.
Dus heb ik me, tussen het ‘vakantie vieren’ door, moeten beperken tot enkele leuke door vogelaars geadviseerde locaties.
Gistermorgen vroeg, de zon schijnt nog boven het Wierdense Veld, regen is op komst. Wat een rust, wat een heerlijke geluiden:
zingende veldleeuweriken, in de verte roepende kraanvogels en ineens, overvliegend, een zestal wielewalen.
Ik had hun gejodel in de bomenrand al gehoord, maar nu kwamen ze dichtbij. Je hoort ze vaker dan dat je ze ziet.


* Veldleeuwerik, Alauda arvensis, Eurasian Skylark, Alouette des champs, Feldlerche *
Het gaat erg slecht met de veldleeuwerik: in de jaren zeventig zo’n 500.000 à 750.000 broedpaartjes,
nu zo’n 40.000 paar. Ze zijn nagenoeg verdwenen uit graslanden, op heidevelden handhaven ze zich de laatste jaren.


* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Een jonge roodborsttapuit in een korenveld bij de Zunasche Heide. Korenbloemen zie je in Het Groene Hart weinig.


* Grasmus, Sylvia communis, Common Whitethroat, Fauvette grisette, Dorngrasmücke *
Grasmussen overwinteren in de Sahel en zijn erg gevoelig voor klimaatomstandigheden. Rond de jaren zeventig
was het daar erg droog en was er een ernstige dip in hun aantal. Intussen heeft de grasmus zich hersteld.


* Bosruiter, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer *
Bosruiters zijn kleine, sierlijke bruine steltlopers met gele poten, ze broeden al bijna een eeuw niet meer in NL.
Dat doen ze in het noorden van Europa, voornamelijk in hoogveengebieden. Buiten het broedseizoen kun je ze bij ons tegenkomen
in ondiepe plassen en drassige gebieden. Eind juni scharrelde deze ruiter op het Wierdense Veld.
Nog onderweg naar zijn broedgebied of al een vroege terugkomer? Ik denk het laatste, want na 13 mei waren er geen meer gemeld.


* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
In dit mooie en aparte Twentse (hoog)veenlandschap scharrelden diverse vliegvlugge kieviten rond.


* Vlaamse gaai, Garrulus glandarius glandarius, European Jay, Geai des chênes, Eichelhäher *
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Een boerenzwaluw scheert over een zingende Vlaamse gaai heen, een toevalsfoto.


* Zandroofvlieg, Philonicus albiceps, Dune Robberfly, Sand Raubfliege *
Van de circa zevenduizend soorten roofvliegen wereldwijd komen er zo’n vijftig bij ons voor. Vrouwtje zandroofvlieg, Hellendoorn.


* Zwart beertje, Atolmis rubricollis, Red-necked Footman, Veuve, Rotkragen-Flechtenbärchen *
Beervlindertjes hebben meestal een gelige of grijzige ondergrond, deze zwarte is een uitzondering.
Het is een uitgebreide familie, waarvan de rupsen meestal erg harig zijn en aan beren doen denken.


* Winterpostelein, Claytonia perfoliata, Spring Beauty, Claytonie perfoliée, Gewöhnliches Tellerkraut *
Ik had er nog nooit van gehoord: winterpostelein. Een heel gezond plantje, het wordt in diverse landen gekweekt.
Er komen op zandige gronden ook verwilderde exemplaren voor, op ons vakantiepark in Hellendoorn stonden er heel wat.