240605 Boommarters
* Boommarter, Martes martes, Pine Marten, Martre des pins, Baummarder *
De opmars van de boommarters naar het westen van ons land lijkt onstuitbaar: zie waarneming.nl
Vorige week had ik het geluk om tussen takken door een vrouwtje met twee of drie jonge marters te zien.
Zien is één, goed fotograferen is twee. De camera had moeite met scherpstellen tussen de begroeiing
(lag dat aan mij of aan het toestel?) maar ik kon gelukkig wat foto’s van een jong dier maken.
Boommarters hebben behalve de broedlocatie diverse slaapnesten en verplaatsen zich daar vaak tussen.
De vraag is of dit het nest was of een slaapplaats. Na deze eenmalige waarneming heb ik geen marters meer gezien.
Boommarters zijn echte zwervers. Ze verkennen gebieden over grote afstanden, waarbij veel verkeersslachtoffers vallen.
Het Bentwoud in Benthuizen/Moerkapelle ontwikkelt zich steeds meer tot een echt bos, geschikte plek voor boommarters!


* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Een jonge grutto gisteren in Zoetermeer na een bad: een van de heel weinige gruttokuikens die ik dit jaar heb gezien.* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
De bruine kiekendieven hebben jongen. Het mannetje voert prooien aan, het vrouwtje brengt die in het nest.


* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Futen doen het goed en zie je volop. Deze ouder voert een jong met een visje. Benthuizerplas, maandag.


* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *
Tot enkele jaren geleden zag ik volop ringmussen in mijn omgeving, nu bijna geen meer. Zoetermeer, vrijdag.


* Spinsteltmug, Eutonia barbipes *
Ook de hoeveelheid insecten is dramatisch omlaag gegaan. Dit is een (grote,4 cm!) spinsteltmug in het Prielenbos.
Steltmuggen lijken op langpootmuggen maar zijn kleiner. Het is een vrij onbekende familie, met maar liefst 144 soorten in NL.


* Grote keizerlibel, Anax imperator, Emperor Dragonfly, Anax empereur, Große Königslibelle *
Een kakelverse grote keizerlibel, een vrouwtje, maandag in het Bentwoud.


* Blauwe randspanner, Plemyria rubiginata, Blue-bordered Carpet, Mignonne, Milchweißer Bindenspanner *
Een heel fraai gekleurde nachtvlinder, de blauwrandspanner. Ook in het Bentwoud. Het is een overal voorkomende soort.
Kenmerkend zijn de blauwe achterrand van de voorvleugel (soms grijzig, zoals deze) op een krijtwitte ondergrond.

 
***
Recensie

Handboek Macrofotografie
Bob Luijks c.s., PiXFACTORY 2024, ISBN 978 90 7958 847 3, € 39,90
Een uitmuntend boek over alle aspecten van macrofotografie, over het van dichtbij vastleggen van plant en dier.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.