Copyright


Alle foto’s en teksten in Vogeldagboek
zijn door ondergetekende gemaakt, tenzij anders vermeld.
Het copyright van Vogeldagboek (ook indien via e-mail ontvangen) en/of van alle teksten, foto’s,
kaarten en andere producties op deze website berust dan ook bij ondergetekende
of bij degenen die op verzoek een bijdrage aan Vogeldagboek leveren.
Voor persoonlijk gebruik mogen foto’s e.d. naar de eigen computer worden gedownload.

Het is niet toegestaan om het materiaal op deze website in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen,
te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van ondergetekende.
Het gaat dan o.m. over het gebruik voor eigen websites, artikelen, lezingen, cursussen of andere doeleinden.

©

Toestemming kan aan ondergetekende worden gevraagd via het Contactformulier.
Bij toestemming is de vermelding ‘©www.vogeldagboek.nl’ verplicht.  Mijn naam mag erbij worden geplaatst.
Het klinkt allemaal nogal formeel maar ik wil ongewenst gebruik of misbruik van mijn materiaal voorkomen;
geen toestemming geef ik voor natuur- of dieronvriendelijke uitingen.

All rights reserved. No part of Vogeldagboek or/and this website may be reproduced, stored or published
in any form or in any way without prior permission (via Contact) of undersigned.
Downloading of photo’s for strictly private use has been permitted.

Adri de Groot