240628 Midden Overijssel

* Kraanvogel, Grus grus, Common Crane, Grue cendrée, Kranich *
Op de Zunasche Heide in Nijverdal/Wierden heeft een paartje kraanvogels twee kuikens grootgebracht.
Vanmorgen trof ik ze in het gele ochtendlicht aan in een korenveld. Even later vlogen ze weg om in een weiland te gaan foerageren.
Kraanvogels broeden sinds 2001 weer in ons land. Hun aantal neemt gestaag toe, met zo’n veertig broedgevallen.
Waarschijnlijk heeft deze groei te maken met een sterke toename van de broedpopulatie in Duitsland. (Sovon)
(NB: Later vertelde een vogelaar me dat dit mogelijk/waarschijnlijk het gezinnetje is van het nabij gelegen Wierdense Veld.)


We zijn er even tussenuit geknepen. Een warmere week in Midden Overijssel hadden we niet kunnen bedenken.
’s Morgens heel vroeg op pad, rustig, nog geen kip/vogelaar te zien. Wel kraanvogels, met drie broedpaartjes in ons vakantiegebied.
Op het Wierdense Veld leuke waarnemingen van o.m. ‘baltsende’ watersnip, grauwe klauwier, bosruiter, witgat en wintertalingen.
Dit Veld ligt tussen Nijverdal en Wierden en is nog een van de weinige hoogveengebieden in ons land, met bijzondere planten en dieren.


* Grauwe klauwier, Lanius collurio, Red-backed Shrike, Pie-grièche écorcheur, Neuntöter *
Op het Wierdense Veld duikt volgens waarneming.nl nu en dan een grauwe klauwier op, zoals gistermorgen dit mannetje; kort aanwezig.


* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
In dit Natura2000-gebied zag ik tot mijn verrassing een paartje patrijzen foerageren. Zijn hier zeldzaam.
Het levert heel verschillende plaatjes op: patrijzen in het groen van Holland of patrijzen in het bruin/geel op de hei.* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
In mijn omgeving in het Groene Hart van Holland zijn broedende graspiepers (nagenoeg) verdwenen, hier op de heide zie je ze nog wel.


* Heideblauwtje, Plebejus argus, Silver-studded Blue, Argus Bleu, Geißklee-Bläuling *
’s Morgens vroeg zijn de heideblauwtjes nog aan het opwarmen en kun je ze vrij makkelijk op de foto zetten.* Tangpantserjuffer, Lestes dryas, Emerald Spreadwing, Leste dryade, Glänzende Binsenjungfer *
Iets heel anders had dit stel tangpantserjuffers aan hun hoofd: zorgen voor nageslacht.
Tangpantserjuffers zijn niet algemeen. Ze komen vooral voor in (matig) voedselarme vennen, zoals op het Wierdense Veld.
Omdat ze op andere pantserjuffers kunnen lijken, heb ik mijn ‘oude’ natuurvriend Anthonie Stip (Vlinderstichting) geschreven.
Zijn reactie: “Tangpantserjuffer klopt! Op de foto van het mannetje zie je felblauwe ogen en vooral kenmerkend:
de blauwgrijze bestuiving op het tweede segment van het achterlijf is scherp begrensd, waardoor er met enige fantasie
een hoekige soldatenhelm in metaalgroen te zien is. Bij gewone pantserjuffers is deze overgang diffuus en vaag.
Het vrouwtje is vrij stevig gebouwd (gewone pantser is slanker) en ze heeft een buitengewoon groot legapparaat aan haar achterlijf.”* Ronde zonnedauw, Drosera rotundifolia, Round-leaved Sundew, Droséra à feuilles rondes, Rundblättriger Sonnentau *
* Kleine zonnedauw, Drosera intermedia, Oblong-leaved Sundew, Droséra intermédiaire, Mittlere Sonnentau *
Op natte plekken op het Wierdense Veld stond volop zonnedauw (in bloei). Boven ronde zonnedauw en onder kleine zonnedauw.
Deze vleesetende planten groeien op heel schrale grond. Het benodigde voedsel halen ze uit insecten die ze vangen.
Aan de bladeren zitten kleverige haren waaraan insecten blijven plakken. In de druppels zitten enzymen om de prooien te verteren.

 
***
Recensie

De Scharrelaar 10
Vogeltijdschrift voor lezers
Franzen, Haenen, Vuijsje e.a., Noordboek 2024, ISBN 978 94 6471 210 0, € 16,90
Heel interessante suggesties over hoe je artikelen over de natuur boeiend kunt schrijven,
over het dilemma van wel of geen dierentuinen/vogelparken, en nog andere boeiende onderwerpen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.