230413 Starrevaart en Populierenbosje

Bruinekiekendief130423B
Bruinekiekendief130423C
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Een vrouwtje bruine kiekendief tornde vanmorgen in Zevenhuizen tegen de straffe wind op.

Harde bries, de meeste kleine zangertjes verscholen zich gisteren en vandaag in de struiken en in de rietkragen.
Vanmorgen in Zevenhuizen geweest. Op een luwe plek kropen een blauwborst en een Cetti’s zanger uit hun schulp,
maar de snor en de rietzangers lieten zich wel horen maar niet zien. Een vrouwtje bruine kiekendief vloog over.
Ook een visdief vloog over het (verdronken) Populierenbosje, maar hoog en gejaagd door de wind. Twee waterrallen gehoord.

Vogelplas Starrevaart in Leidschendam-Voorburg is drastisch onder handen genomen. Het is een compensatiegebied
voor de zandwinning voor de A4 van de destijds zeer vogelrijke Meeslouwerpolder. Maar de voorzieningen waren ‘versleten’.
‘Vroeger’ hebben we met onze telescopen wat staan te genieten van de talrijke steltlopers op het slik.
Dat was onder water komen te staan. Nu is een groot nieuw slik ‘in aanbouw’, beveiligd voor afkalving door rijshout.
Ook de rietkragen hebben bescherming gekregen, o.m. door gaas (tijdelijk) waardoor ganzen het riet niet meer kapot kunnen maken.
Er zijn nog meer beheermaatregelen genomen, zoals moerasvorming in het noordwesten met poelen en sloten voor amfibieën.
Na het broedseizoen wordt ook het schelpeneilandje opgeknapt. En er komt dan eindelijk een geluidwerende wand langs de A4!

Oeverzwaluwe130423A
Oeverzwaluwen130423
* Oeverzwaluw, Riparia riparia, Sand Martin, Hirondelle de rivage, Uferschwalbe *
Bij de oeverzwaluwwand langs de Zevenhuizerplas waren vandaag vele tientallen oeverzwaluwen actief.
Het valt niet mee om mooie foto’s van die snelle vliegers te maken, zeker niet bij een bewolkte lucht.

Starrevaart110423
* Vogelplas Starrevaart, Leidschendam-Voorburg *
Een overzichtsfoto gisteren van (een deel van) de Starrevaart. Het water staat hoog zodat het slik nog niet drooggevallen is.
De vooruitzichten voor ‘spannende’ vogels, zoals in de oude situatie, zijn echter gunstig.

Futen110423
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Langs een groot deel van de Vogelplas is blauw gaas gespannen om ganzen te verhinderen het riet te vernielen.
Dit futenpaar was aan het baltsen, gescheiden door het gaas! Maar al snel dook een fuut er onderdoor en ging het spel verder.

Kokmeeuw110423
Kokmeeuwen110423A
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Het schelpeneilandje, waarop altijd veel kokmeeuwen broeden, staat voor een flink deel nog onder water.
Ook dit krijgt een opknapbeurt, na het broedseizoen. Ik vermoed dat nu veel meeuwen op het slik zullen gaan broeden.

Zwartestern_Visdief110423
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Hoog over de Starrevaart vlogen gisteren een zwarte stern en een visdief. Ben benieuwd of de visdieven hier weer gaan broeden.
Misschien zijn de omstandigheden met de wilgenmatten daarvoor zelfs gunstig. Wie weet ook voor de zwarte sterns?

Huismus120423
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
De huismussen in onze tuin stoeien op het ogenblik wat af! Dit mannetje zat gisteren te baltsen in het krentenboompje.

Zwavelmelkbekerzwam070423
* Zwavelmelkbekerzwam, Peziza michelii, Gelbfleischiger Lilabecherling *
Vorige week vond ik onder coniferen in onze tuin eerst één en later nog drie bekerzwammen, heel breekbaar.
Volgens Obsidentify waarschijnlijk een grote aderbekerzwam (Disciotis venosa). Alternatief: zwavelmelkbekerzwam.
Heb zwam naar deskundige Hans Adema gestuurd. Die schreef: “Ik haalde hem uit de enveloppe en dacht,
inderdaad grote aderbekerzwam. Maar die is J- (reageert niet met Jodium, Melzer’s reagens).
Onder de microscoop blijkt die heel duidelijk J+, blauwe Ascus uiteinden. Dus moet het een Peziza zijn.
Met de sporenmaat erbij kom ik uit op Peziza michelii, zwavelmelkbekerzwam”. Zie microscoopfoto’s Hans Adema.