230404 Zingende vrouwtjes

Blauwborst040423A
Blauwborst040423F
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Zingende vrouwtjes blauwborst zie/hoor je zelden. Heel apart! Onder haar zingende mannetje. Populierenbosje vandaag.

Wat een verschil! Gisteren koud door de harde wind, de rietvogels in De Groene Jonker lieten zich niet zien.
Vanmorgen nauwelijks wind, iets minder zon maar de zangvogels bij de Zevenhuizerplas waren volop actief.
Frappant: in De Groene Jonker al best veel rietzangers, in Zevenhuizen/Rotterdam niet gehoord.
In beide gebieden (trouwens elders ook) opvallend veel blauwborsten, in Zevenhoven hoorde je ze meestal laag in de rietkragen.

Vanmorgen in Zevenhuizen was dat wel anders, ze zaten hoog in rietstengels en bovenin de struiken.
Bij het Populierenbosje was er een flinke verrassing. Vrouwtjes blauwborst zie je niet zo vaak,
en dan nog meestal laag over de grond kruipend op zoek naar nestmateriaal of voedsel.
Maar hier lieten drie vrouwtjes zich prachtig zien, en alle drie waren ze voluit aan het zingen!
Haar zang lijkt op dat van het mannetje, minder krachtig en zonder de hoge krassende tonen en trillers.
Het is best een bijzonder verschijnsel. Zelfs in vogelboeken staat niets over zingende vrouwtjes.

Winterkoning040423
* Winterkoning, Troglodytes troglodytes, Wren, Troglodyte mignon, Zaunkönig *
Ook winterkoninkjes lieten zich daar horen. Ze zijn heel wat lastiger te fotograferen dan blauwborsten.

Flamingos040423
* Flamingo, Phoenicopterus roseus, Greater Flamingo, Flamant rose, Rosaflamingo *
Twee (grote) flamingo’s vanmorgen op de WA-roeibaan. Op doortrek naar hun broedgebied in het Zwillbrocker Venn?

Zilverplevier300323
* Zilverplevier, Pluvialis squatarola, Grey Plover, Pluvier argenté, Kiebitzregenpfeifer *
Zilverplevieren zijn, in tegenstelling tot hun soortgenoten goudplevieren, echte kustvogels.
Soms zie je er een paar in het binnenland, zoals twee in winterkleed donderdag in de Nieuwe Driemanspolder.

Geoordefuten030423
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
In De Groene Jonker in Zevenhoven zwommen gisteren net achter het riet een zestal geoorde futen.

Roodborsttapuit030423
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Het Bentwoud ontwikkelt zich steeds meer tot een bos, wat ook de bedoeling is. Steeds meer bosvogels,
steeds minder vogels die op (half)open terreinen leven. Zoals deze roodborsttapuit gisteren.
Andere ‘open’ soorten verdwijnen, zoals de kievit. Ook veldleeuwerik, gele kwikstaart en bruine kiek nemen af.

Buizerd_Kievit290323
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Kieviten (en ook andere vogels) staan bekend om het fanatieke verdedigen van hun nesten en kuikens.
Toch lukt het hongerige vogels telkens opnieuw om eieren te roven en jonge weidevogels te grijpen. Zo zit de natuur in elkaar.
Ook in De Wilck in Benthuizen/Hazerswoude, zo is vorig jaar op beelden van wildcamera’s vastgelegd.
Alleen een armada van weidevogels kunnen rovers verdrijven. Maar waar broeden nog zulke grote aantallen?
Hier en daar worden o.a. hoge bomen met mogelijke broedplaatsen voor buizerds (en kraaien) verwijderd.
Het lijkt een onoplosbaar probleem: een evenwichtige relatie tussen mens, landschap en dier.
Deze kievit heeft geen boodschap aan dit soort gedachtespinsels en valt een buizerd aan. De Wilck, donderdag.

Krakeend290323
* Krakeend, Mareca strepera, Gadwall, Canard chipeau, Schnatterente *
Nu de broedtijd is aangebroken, worden ook de normaal gesproken niet zo schuwe krakeenden alerter.
Dit mannetje, met naast hem (onzichtbaar) zijn vrouwtje, houdt de omgeving scherp in de gaten. De Wilck, woensdag.

Rozenmosgal290323
* Rozenmosgal, Diplolepis rosae, Rose Bedeguar Gall, Cynips du rosier, Rosengalle *
De rozengalwesp legt in de lente vele tientallen eitjes in wilde rozenstruiken, op de blaadjes van een knop.
In de zomer en in de herfst ziet rozenmosgal er best mooi uit met rode en groene tinten.
Daarna verleppen de gallen en worden ze bruin. De volgevreten larven kruipen in het voorjaar uit.
Nu er nog weinig blad aan de rozenstruiken zit, zie je pas goed hoeveel van die gallen er zijn (Bentwoud).