191029 Over watersnippen

Watersnip271019B
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Overwinterende watersnippen kan je zien in drassige, schuin aflopende slootkanten.
In De Wilck zie ik er nu elke dag wel. Rustig gaan zitten en kijken,
want ze hebben zo’n prachtige schutkleur dat je ze meestal pas ziet als ze zich bewegen.

De watersnip is zo’n soort die erg kwetsbaar is als er geen kleddernatte gebieden zijn.
Op agrarisch landschap zijn ze als broedvogel nagenoeg verdwenen, door ontwatering
en door egalisatie. Rond 1975 lag het aantal broedparen tussen 5500 – 10.000,
thans tussen 1000 en 1500, nagenoeg alleen in weidevogelreservaten. (Sovon)
Ook de jacht op watersnippen in het buitenland (Frankrijk) eist nog steeds een grote tol.

Watersnippen komen in het midden en noorden van Europa en Azië voor.
Ook daar is hun aantal gedaald, onlangs geschat op vier miljoen exemplaren.
In NL en België staat de watersnip op de Rode Lijst, wereldwijd (dus) niet bedreigd.
Tijdens de trek verblijven er zo’n 10- tot 20.000 ‘hemelgeiten’ in ons land.

Kramsvogel291019C

Kramsvogel291019A
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
Vanmorgen een paar honderd kramsvogels gezien, in Stompwijk en in Zoetermeer.
Alleen al in het Buytenpark een groep van ca. 120 vogels. Ook veel in het Noord Aa.
In de vlucht valt de witte oksel van de kramsvogel op, koperwieken en zanglijsters
hebben resp. roodbruine en beigeachtige oksels. Bovendien zijn ze kleiner.
De lijsterbessen zijn op, maar er zitten nog volop bessen aan de meidoorns.

Merel211019
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
In bebouwde omgeving worden nog weinig merels waargenomen, zo ontvang ik berichten.
Ook geen in onze tuin. Maar in bossen en parken kom ik ze wel tegen.
Nu het kouder begint te worden zullen ze ook de tuinen wel weer komen bezoeken.

Koperwiek291019A
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *

Koereiger141019C
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
Een doorkijkje naar de koereiger die onlangs in De Wilck zat.

Blauwekiekendief251019C
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Een vrouwtje blauwe kiekendief op een donkere (vrij)dag boven de Zoetermeerse Meerpolder.

Groenling281019C
* Groenling, Chloris chloris, European Greenfinch, Verdier d’Europe, Grünfink *
In diezelfde polder kwam gisteren een groenling vlak voor mijn camera poseren!

 
***
Recensie
Het winterkoninkje
een biografie

Stephan Moss, ambo|anthos uitgevers 2019, ISBN 978 90 2634 979 9, € 20,99
Een kostelijke levensbeschrijving van dit minivogeltje dat met succes de wereld heeft gekoloniseerd.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Ook Zoetermeer tegen roofvogelshows *

Ook de gemeente Zoetermeer gaat roofvogelshows verbieden, voor zover zij daar invloed op heeft.
Dit goede nieuws ontving ik gisteren. Er worden op het ogenblik in Z’meer geen shows meer gegeven.
Zouden er nieuwe aanvragen voor roofvogelshows komen, dan zal daar negatief op gereageerd worden!

Eerder schreef ik in Vogeldagboek over Capelle aan den IJssel dat niet meer meewerkt aan shows.
De gemeente had dat besluit genomen naar aanleiding van bezwaren van Vogeldagboek en anderen.
Geïnspireerd door die positieve instelling van de gemeentelijke overheid, had ik onlangs
een beargumenteerd verzoek aan het gemeentebestuur van Zoetermeer geschreven
met de vraag om geen medewerking meer te verlenen aan deze uiterst dieronvriendelijke activiteiten.

Dat is mogelijk omdat de gemeente een beslissende rol speelt bij het verlenen van vergunningen
als het gaat om gemeentelijke instellingen zelf, om organisaties die subsidies krijgen of om openbare ruimtes.
Landelijk is er (helaas nog steeds) geen verbod op het geven van roofvogelshows.
Maar gemeenten kunnen uiteraard zelf beslissingen nemen op hun eigen beleidsterreinen.
Daarover ging mijn verzoek (lees hier). “De gemeente gaat mee in uw verzoek”, kreeg ik te horen.
Een fijn besluit, dat met onverwachte snelheid (binnen drie weken) na mijn brief werd genomen!