191104 Honderden goudplevieren

Goudplevieren041119
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
In weidevogelreservaat De Wilck verzamelen zich de laatste weken talloze goudplevieren.
Heb enkele malen geprobeerd ze te tellen, kom meestal dik boven de duizend.
Nu en dan vliegen ze op, als een buizerd passeert of een slechtvalk op jacht gaat.
Een fascinerend gezicht, zeker als de zon op de onderkant van hun vleugels schijnt.

Spreeuwen041119
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Tussen de goudplevieren foerageren ook vele honderden/duizenden spreeuwen op de weilanden.
Ze vormen soms grote groepen die een bal vormen als er een sperwer langs komt.
Nu en dan vechten de spreeuwtjes ook met elkaar, als inzet de beste voedselplek?

Nonnetje011119
* Nonnetje, Mergellus albellus, Smew, Harle piette, Zwergsäger *
Verrassing vrijdag in De Wilck: een nonnetje. Je ziet ze daar niet zo vaak,
en zeker niet zo vroeg in het wintervogelseizoen. Dit is een ‘vrouwtype’.
Bij veel soorten lijken volwassen vrouwtjes en jonge vogels sterk op elkaar.
Dit is een jonge vogel: de donkere teugel tussen snavel en is nog niet zichtbaar.

Wintertaling041119
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Mannetje wintertaling in prachtkleed. Nu en dan zie ik al baltsgedrag. De Wilck.

Kokmeeuw311019
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Muizen, vooral veldmuizen, vormen voor veel dieren het ‘stapelvoedsel’.
Wolven, vossen, marterachtigen en vogels als torenvalk, buizerd, reigers enz.
doen zich te goed aan deze eiwitrijke hapjes. Zo dacht deze kokmeeuw er ook over.

Graspieper031119
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
In de polders vliegen nu en dan groepjes graspiepers op. Let op de bijzonder lange achterteennagels.

Blauwekiekendief301019
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Een blauwe kiekendief wordt de Barrepolder in Zoetermeer ‘uitgewuifd’ door kauwen.

Buizerd031119
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Regelmatig kan je een buizerd zien bidden, zoals torenvalken steevast doen.
Soms denken waarnemers bij een biddende buizerd dat het een zeldzame ruigpootbuizerd is.
Die bidden inderdaad vaker, maar ze moeten wel hun karakteristieke witte staart laten zien!

 
***
Recensie
De terugkeer van de wolf!
eng of enerverend

Klees e.a., Kosmos Uitgevers 2019, ISBN 978 90 2157 371 7, € 17,50
Een boek met heel veel informatie over ons ‘nieuwe’ roofdier, de wolf.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.