240411 Zang en kleur* Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler, Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger *
Maandag heerlijk fietsweer, en een fiets is toch wel makkelijk in de uitgestrekte Nieuwe Driemanspolder.
Broedvogels zijn al in grote aantallen gearriveerd, zoals gele kwikstaarten, rietzangers, zwartkoppen enz.
Rietzangers verlevendigen de rietkragen met hun gezang en baltsvluchten: inspannende vingeroefeningen voor de fotograaf!


* Gele kwikstaart, Motacilla flava flava, Blue-headed Wagtail, Bergeronnette printanière, Schafstelze *
Mannetjes gele kwikstaarten zijn fel geel (foto), vrouwtjes hebben een fletsgele borst/buik.
In de N3MPolder, een waterbergingsgebied, vliegen ze letterlijk om je oren. Ze zijn ook helemaal niet schuw.


* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Kleine plevieren zijn inderdaad klein, maar als ze baltsvluchten maken, vallen hun lange slanke vleugels op.


* Krooneend, Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente *
Op diverse locaties in het gebied zag ik paartjes krooneenden. Deze mooie duikeenden nemen in aantal toe.


* Oeverzwaluw, Riparia riparia, Sand Martin, Hirondelle de rivage, Uferschwalbe *
In het nabijgelegen Buytenpark cirkelden een tiental oeverzwaluwen rond de betonnen nestwand.
Tegenwoordig zijn er zelfs mobiele oeverzwaluwwanden in de handel! Moet wel met een kraan verplaatst worden.* Zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke *
Zwartkoppen zijn vogels die je overal luid hoort zingen (als snelle merelzang) maar die je niet zo makkelijk te zien krijgt.
In het Buytenpark zaten drie mannetjes elkaar achterna (het is volop baltsdrukte) en soms rustte er eentje op een tak uit (bovenste).
Vrouwtjes, en later ook hun jongen, hebben roodbruine kopjes. Ze zijn druk bezig met de nestbouw. Zevenhuizerplas, gisteren.


* Regenwulp, Numenius phaeopus, Whimbrel, Courlis corlieu, Regenbrachvogel *
Diep in De Wilck foerageerde dinsdag een eenzame regenwulp. De trek van deze kleine wulpensoort naar het Noorden is begonnen.


* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Een vrouwtje bruine kiekendief (bruin met gele pet) loert naar prooien op de grond. Bentwoud, zaterdag.


* Brachymeria tibialis *
Uit eigen tuin: een Brachymeria tibialis (5 mm), vliesvleugelig insect uit de familie bronswespen (Chalcididae).
Het is een ‘superfamilie’ met wereldwijd 22.000 bekende soorten. Aangenomen wordt dat het er veel meer zijn. In ons land zes soorten.