240320 Tuinmussen* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Het is elk jaar hetzelfde liedje. De ca. dertig huismussen die de hele winter onze tuin bevolken (zaadjes komen eten en zingen),
verkennen in maart de twee huismussennestkasten (met zes openingen), verzamelen nestmateriaal in de tuin, en vertrekken…
Waarschijnlijk zijn de dakpannen onder oudere huizen verderop aantrekkelijker dan onze pannen waar ze niet onder kunnen.
Vele jaren geleden was er één legsel, maar koolmezen moordden dat uit. Ik blijf hopen op nieuwe broedgevallen.


* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Vandaag staat de zon exact boven de evenaar en is de lente begonnen. Rond dat tijdstip arriveren de prachtige blauwborstjes.
Hun balts is nog niet erg uitbundig, maar sommige mannetjes laten hun vrolijke riedeltje al goed horen.
Een blauwborst in een lijstje van voorjaarstakken vanmorgen in het Bentwoud in Benthuizen.


* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Ook de rietgorzen vieren het begin van de lente, meestal nog laag in de begroeiing. Sommige zingen al voluit.


* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Terwijl ik genoot van de beide vogeltjes vloog in de verte een blauwe kiekendief (brede witte stuit) voorbij.


* Havik, Accipiter gentilis, Northern Goshawk, Autour des palombes, Habicht *
Het havikpaar op een eiland in de Zevenhuizerplas, dat daar al enkele jaren broedt, mag zich in grote belangstelling verheugen.
Maar geen zorgen in dit geval: hun nest is door een brede waterstrook gescheiden van al te opdringerige mensen.
De horst is nu nog wel te zien maar binnenkort zullen bladeren het aan het zicht onttrekken. Gisteren zag ik het vrouwtje op haar nest,
het mannetje hield in een boom toezicht. Hij zat een poosje op een fotogeniek plekje en ging vervolgens op jacht.


* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Het zijn prachtige vogels, die zwartwitte kluten. Als ze vliegen tonen ze zich op hun mooist. Groenzoom, Berkel en Rodenrijs, maandag.


* Nonnetje, Mergellus albellus, Smew, Harle piette, Zwergsäger *
Mannetjes nonnetjes zijn ook zwartwit, maar helaas zie je die steeds minder vaak. Vrouwtjes en jonge nonnetjes overwinteren hier vaker.
De rui van de mannetjes begint na het broedseizoen, dan lijken ze sterk op hun vrouwtjes. In de vlucht is wel verschil te zien (verenkleed),
maar in het water is er slechts een subtiel onderscheid: vrouwtjes zijn zwart tussen oog en snavel, mannetjes bruinachtig.
Tegen de jaarwisseling krijgen volwassen mannetjes geleidelijk aan witte veren en is determinatie niet moeilijk meer.
Jonge vogels lijken ’s winters ook op de adulte vrouwtjes maar de jonkies hebben ook een bruine teugel en geen zwarte.
Op de foto (dus) een vrouwtje nonnetje, dat ongetwijfeld spoedig naar het noorden vertrekt om te gaan broeden. Ook Groenzoom.* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Op mijn achtste heb ik ‘mijn’ eerste roerdomp gezien, in Kinderdijk. Daarna zijn er nog vele, vele gevolgd, zeker ook de laatste jaren.
De diepe baltsroep van de roerdomp, het enkele malen herhaalde en vérrijkende whoemp, hoor je veel vaker dan dat je een rietstier ziet.
Zonnende en foeragerende roerdompen geven zich soms wel bloot, zeker tijdens voedervluchten, maar als ze baltsen zul je ze zelden zien.
Ze zitten dan heel laag in het riet, ‘pompen’ zich op om, met allerlei vage bijgeluiden, hun whoemp over grote afstand te laten klinken.
Gisteren had ik het geluk dat een baltsende roerdomp aan de rand van het riet zat en ik zijn baltsgedrag kon fotograferen.
Kennelijk wilde hij mooier op de foto want ineens vloog hij recht op me af. Maar helaas naar de voor mij verkeerde kant van het riet…


* Bruine kikker, Rana temporaria, Common Frog, Grenouille rousse, Grasfrosch *
Het is voortplantingstijd voor de bruine kikkers. De huid van de keel wordt dan wittig of grijsblauw. Bentwoud, maandag.

 
***
Recensies

Vogelskijken
daar kijk je van op
Schoonhoven, Lammers c.s., Pixfactory 2024, magazine 6x per jaar
Een gedurfd plan in deze digitale tijd: een prachtig magazine om mensen mee te laten genieten met de vogelwereld.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

Natuurmysteries ontrafeld
150 verbazingwekkende wetenswaardigheden
Albouy en Felloni, KNNV Uitgeverij 2023, 978 90 5011 942 0, € 29,95
Een leuke verzameling artikelen over wetenswaardige natuurverschijnselen, met een nadruk op insecten en bodemdiertjes.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.