191108 Op gras en aan zee

Wulpen081119

Wulp081119

Spreeuwen081119
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Op de graslanden zie je nu overal gras-etende soorten als eenden, ganzen en zwanen.
Op kort gras zoeken vogels als wulpen, kieviten, goudplevieren en spreeuwen naar diertjes.
De foto’s van de wulpen en de spreeuwen heb ik vanmorgen gemaakt in de Zoetermeerse Meerpolder.
De wulp bij de schapen is ongetwijfeld een vrouwtje: kijk maar eens hoe lang die snavel is.

Dinsdag in Scheveningen geweest. Een rustige ochtend, met bij de Pier een zandzuiger.
Volgende week hoop ik van dichtbij te gaan kijken bij de zandsuppletie op het strand,
het trekt duizenden vogels aan, soms zeldzame zoals jagers en burgemeesters.

Oeverpieper051119
* Oeverpieper, Anthus petrosus, Eurasian Rock Pipit, Pipit maritime, Strandpieper *
Langs onze kust overwinteren duizenden oeverpiepers, in havens, op basaltblokken, langs dijken
maar vrijwel altijd bij zout water. Het is een vrij donker gekleurde pieper.
Lijkt wat op waterpiepers, die hebben lichtere flanken, vleugelstrepen en lichte oogstreep.
Bovendien zijn waterpiepers vogels van zoet water, in natte gebieden.
Graspiepers hebben o.m. heel lichte poten en een heel lange nagel aan de achterteen.
Op deze foto is goed te zien dat de nagellengte van een oeverpieper veel kleiner is.

Paarsestrandloper051119
* Paarse strandloper, Calidris maritima, Purple Sandpiper, Bécasseau violet, Meerstrandläufer *
Op de basaltblokken van de Scheveningse havenhoofden zie je ‘s winters vaak paarse strandlopers.
Lang niet zo talrijk als steenlopers die ook veel brutaler zijn en soms bijna over je schoenen lopen.
Paarse strandlopers zijn (in winterkleed) donker met gele poten en geel aan de snavelbasis.

Steenloper051119
* Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Tournepierre à collier, Steinwälzer *
Een vogel die je niet alleen direct aan zee ziet maar vaak ook in havens: steenlopers.
Ze hebben rode poten, witte buik en een korte donkere snavel. In zomerkleed zijn ze veel bonter.

Aalscholver051119
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Aalscholvers doen het overal goed, hoewel de palingstand de laatste decennia enorm gedaald is.
Ze eten nu o.a. pos, brasem, blankvoorn e.d., vissoorten die commercieel niet interessant zijn.

Zilvermeeuw051119
* Zilvermeeuw, Larus argentatus, European Herring Gull, Goéland argenté, Silbermöwe *
Kop adulte zilvermeeuw met donkere strepen van het winterkleed. Tussen 1970 en 1985 groeide
het aantal broedparen tot ca. 90.000, daarna daalde het aantal tot ca. 45.000 nu (Sovon).

Dodaars311019A
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Een dodaars in Zoetermeer verschalkt het ene na het andere (tiendoornige) stekelbaarsje.
Het nonnetje vorige week in De Wilck ving ook al stekelbaarsjes aan de lopende band,
kennelijk komen die kleine visjes massaal voor in de poldersloten.

 
***
Recensie
De Turkse tortel

Hay Wijnhoven, Atlas Contact 2019, ISBN 978 90 450 4036 3, € 22,99
Een intrigerend boek over de spectaculaire opkomst en het snelle verval van de vredelievende Turkse tortel.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.