180815 Dae zal de koekoek nimei heire roepe

Koekoek140818B
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Ach, die koekoek toch. De vogel die de meeste mensen vaak hebben gehoord maar nooit hebben gezien.
En de kans daarop wordt steeds kleiner. Want net als alle voor (on)gezonde biotoop gevoelige soorten,
gaat het in deze tijd van ongebreidelde bouwlust en groene industrialisatie slecht met de koekoek.
Ook jonge koekoeken zie ik vrijwel niet meer. Deze gisteren in Zoeterwoude was een uitzondering.

Boerenzwaluw090818
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Jonge boerenzwaluw wacht rustig totdat zijn ouders wat insecten brengen. Deze zwaluw in Stompwijk
is al zo groot dat hij zelfstandig voedsel kan vangen. Ik zag al kleine groepjes ’trekzwaluwen’.
Ook zitten er nog boertjes op het nest. Met zulk weer zullen er genoeg insecten blijven.
In het weekend vond ik in het Bentwoud bij toeval het nest van een zanglijster met vier eieren.

Kemphanen130818
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Ook op doortrek zijn de kemphanen, vanuit noord en oost naar zuid. Bij dit groepje, maandag in Zevenhuizen,
zaten ook een jonge grutto en meer dan twintig watersnippen. Plus nog twee overvliegende gierzwaluwen!

Vlinderstrikje140818
* Vlinderstrikje, Pyrophaena rosarum/Platycheirus rosarum *
Wie bedenkt zo’n naam voor een zweefvlieg? Wel goed gevonden. Zaanse Rietveld, Alphen, gisteren.
Er komen in ons land maar twee soorten ‘platvoetjes’ voor, de andere soort heet ‘klompvoetje’…

Paardenbijter070818A

Paardenbijter070818B
* Paardenbijter, Aeshna mixta, Migrant Hawker, Æschne mixte, Herbst-Mosaikjungfer *
In het Bentwoud waren (zijn nog) de afgelopen tijd talloze grote keizerlibellen te zien: die grote blauwe libellen
die bijna nooit gaan zitten. Daartussendoor de ook blauwe maar kleinere paardenbijters. Mannetje, dinsdag.

Kleinevuurvlinder140818
* Kleine vuurvlinder, Lycaena phlaeas, Small Copper, Cuivré commun, Kleiner Feuerfalter *
Als je vlinders fotografeert, zet je meestal de kleurrijke bovenkant op de plaat. De onderkant
van veel vlinders is minder spectaculair maar heeft fraaie, subtiele schutkleuren. Zaanse Rietveld.

* Provincie en BAM weigeren hun belofte na te komen:
crowdfunding geluidswering Vogelplas Starrevaart *

De Meeslouwer- en aangrenzende polders waren vroeger rijke (moerassige) vogelgebieden met zeldzame soorten.
Ze hadden nog iets bijzonders: zo’n tien à twaalf meter onder het oppervlak lag een dikke zandlaag.
Tweede helft vorige eeuw was er grote behoefte aan zand voor wegen- en woningbouw. Dus afgraven maar!
Zo ontstond een groot recreatiegebied, Vlietland, met veel watersport- en ‘groene’ mogelijkheden.

Als compensatie voor de Meeslouwerplas werd de Vogelplas Starrevaart ingericht. De provincie en de BAM spraken
met vier belanghebbende organisaties af dat er geluidsweringen tussen Vlietland/Starrevaart en de A4 zouden komen.
PZH en BAM weigeren nu echter hun belofte na te komen. Ze beroepen zich op een artikel in de overeenkomst
dat de schermen onder bepaalde omstandigheden niet aangelegd hoeven te worden. ‘De vier’ waren niet op de hoogte
van dit – geheimgehouden – artikel en moesten zelfs een WOB-procedure aanspannen om de clausule in te mogen zien!

Aan de noodzaak van geluidswering twijfelt niemand. Provincie en BAM kondigden in een persbericht in 2009 zelfs aan
dat de wering van drie kilometer binnen vier jaar zou worden aangebracht. Nu PZH en BAM weigerachtig blijven,
rest niets anders dan hen via een juridisch traject te dwingen hun contractuele verplichtingen na te leven.

De middelen van de Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en
de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn beperkt. Daarom wordt via crowdfunding geld ingezameld
om de (eerste) juridische kosten te kunnen betalen. Van alle financiële handelingen zal via de kascontrolecommissie
en in de jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Vlietland verantwoording worden afgelegd.
Niet gebruikt geld zal naar rato aan de donateurs (mits hun gegevens bekend zijn) worden teruggegeven.

Na de goede ervaringen met crowdfunding voor een zonnepomp in De Wilck, durf ik de lezers van Vogeldagboek
opnieuw te vragen om geld voor een goed natuurdoel te doneren. Dat kan via deze website. Er is al meer dan € 2000
van de gevraagde € 6000 binnen. Ik heb zelf € 100 gestort omdat de Starrevaart mij (en de lezers van) Vogeldagboek
al twee decennia lang veel natuurbeleving heeft gegeven en dat zal met minder verkeersherrie alleen maar toenemen.
Zeker zo belangrijk is dat ‘stilte’ de natuurwaarden van dit gebied voor (nieuwe) vogels zal verbeteren.

Starrevaart150818A
* Vogelplas Starrevaart, rijksweg A4 *
Blij was iedereen toen de provincie Zuid-Holland en aannemer BAM in een contract met vier
belangenorganisaties vastlegden dat er geluidswering zou komen tussen Vlietland
en de verkeersherrie veroorzakende A4. Die loopt pal langs de Vogelplas Starrevaart (boven)
en werkt erg verstorend voor vogels en bezoekers. Nu trekt de provincie haar belofte in. Waarom?
Ik heb de provincie naar haar opvatting gevraagd maar op dat verzoek is niet gereageerd.

* Dae zal de koekoek nimei heire roepe *

Dialect Munsterbilzen: die zal het voorjaar niet meer halen.
Vrije interpretatie Vogeldagboek: hoe lang zullen we de koekoek nog horen roepen in de lente?