090903 In november nieuwe kijkhut Starrevaart; ook een geluidswal


Paapje010909C.JPG

Paapje260809.JPG
Paapjes (Saxicola rubetra – Whinchat) zijn heel leuke, kleine vogeltjes, ze trekken nu volop door.
Vaak valt het niet mee om hun zachte tinten scherp op de foto te krijgen,
maar de afgelopen dagen (dinsdag boven en 26 aug) kreeg ik ze mooi in beeld.


In november kan worden begonnen met de nieuwbouw van de vogelkijkhut op de Starrevaart.
Dit vertelde vanmorgen Hans van der Sluijs, hoofd terreinbeheer van Groenservice Zuid-Holland.
Ik had GZH gisteren om een reactie gevraagd over het tempo van de herbouw van de hut.

Van der Sluijs zegt dat er maximale druk wordt gezet op het plaatsen van een nieuwe hut.
Maar GZH is uiteraard afhankelijk van aanbiedingen, en de eerste waren te duur
of konden tijdens de vakantieperiode niet gerealiseerd worden. "Ook voeren we zorgvuldige procedures,
want je praat hier tenslotte over grote bedragen afkomstig van belastinggeld".
De financiering (vele tienduizenden euro’s) komt van de provincie Zuid-Holland, GZH is het uitvoeringsorgaan.

De drie aannemers
die eerder een offerte hadden uitgebracht, zijn inmiddels opnieuw benaderd.
De prijsopgaven dienen op 1 oktober binnen te zijn, op 15 oktober volgt de selectie
en dan kan in november met het werk worden begonnen, dat ca. drie à vier weken zal duren.
Dit is het ideale tijdspad, of het ook gerealiseerd kan worden hangt af van de reactie van de aannemers.

"Jammer dat het niet eerder kon,
ook wij hadden het Haags Vogelfestival op 6 september
een mooie gelegenheid gevonden om de nieuwe hut te kunnen presenteren".
Van der Sluijs erkent dat GZH in het verleden soms als trage organisatie is overgekomen,
maar volgens hem worden er nu veel inspanningen verricht om alles beter te laten gaan.

Ook de herbouw van de al enkele jaren geleden afgebroken uitkijktoren is weer opgepakt.
"De projectvoorbereiding loopt, maar gelet op het afbranden van de kijkhut
kijken we naar een andere uitvoeringswijze, bestendig tegen vandalisme".
Overigens heeft de vogelhut prioriteit boven het plaatsen van een nieuwe toren.

Tapuit010909.JPG
Ook tapuiten (Oenanthe oenanthe – Northern Wheatear) zie je nu geregeld, foto van dinsdag.

Er staan trouwens nog meer (grote) veranderingen rond Starrevaart en Meeslouwerplas op stapel.
Uit een bericht van de provincie Zuid-Holland blijkt dat een al jaren in bespreking zijnde geluidswal
tussen rijksweg A4 en Vogelplas Starrevaart nu eindelijk zal worden gerealiseerd.
Het wordt een drie kilometer lang geluidsscherm, de aanleg moet binnen vier jaar voltooid zijn.
Ik verheug me hier bijzonder op, want zeker bij oostenwind is het verkeerslawaai uiterst hinderlijk.

Verder wordt volgend jaar begonnen met een geheel nieuwe inrichting van de Meeslouwerplas.
De Meeslouwerplas ligt ten noorden van de Kniplaan, de Starrevaart ten zuiden.
De zandwinningplas is onveilig door afkalvende oevers en zal de komende tien jaar veiliger gemaakt worden.
Bovendien komt er een krekengebied waar het goed toeven zal zijn voor vogels en insecten, en voor natuurliefhebbers!

Gewonegoudoogdaas100809.JPG
Vandaag ga ik verder met het ‘opruimen’ van mijn map ‘nog niet gepubliceerd’, foto’s van de afgelopen tijd.
Op deze foto een gewone goudoogdaas (Chrysops relictus – Horse Fly)
met zijn helder groene ogen. Links een Eriothrix rufomaculata, De Wilck 10 augustus.

Oplodonthaviridula22_230709_coll.jpg
Dit is een Oplodonta viridula (Common Green Colonel Fly), familie van de wapenvliegen.
Wapenvliegen danken hun naam aan soms meer, soms geen lange, spitse doorns
aan het thoracale schildje (scutellum). Over de functie van die doorns is niets bekend
en bij een aantal geslachten ontbreken ze ook. Foto’s 22 en 23 juli in De Wilck.

Boompieper300609E.JPG
En van nog oudere datum (30 juni): Boompieper (Anthus trivialis – Tree Pipit) in de AWD.