180820 Actie geluidswering Starrevaart succesvol

Zwartestern200818
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
Een juveniele zwarte stern vanmorgen in de Nieuwe Droogmaking/Groenzoom. Er was van alles te zien,
o.m. elf kemphanen, lepelaars, enkele grutto’s, drie blauwborsten en jagende bruine kiekendief en boomvalk.
Kleine rietvogels zoals de kleine karekiet, rietzanger en rietgors zag ik nog met voedsel in de snavels.
Het verschil tussen een juveniele visdief en (de iets kleinere) zwarte stern is onder meer te zien aan
de zware zwarte koptekening en donkere borstvlek van de zwarte stern en de rode snavelbasis van de visdief.
Helaas leverde het donkere weer vanmorgen geen flonkerende foto’s op. Toen ik naar huis ging, ging de zon schijnen…

* Geluidswering Starrevaart *

Na de oproep in Vogeldagboek voor steun om de beloofde geluidswering langs Vlietland gerealiseerd te krijgen,
is maar liefst circa vijfduizend euro gedoneerd!! Ik gebruik nooit dubbele uitroeptekens, voor dit resultaat wel.
Sonja Noot van de coördinerende Vereniging Vrienden van Vlietland noemde de gulle gaven “hartverwarmend
en voor ons natuurlijk ook héél stimulerend om op volle kracht door te gaan!” Ik houd de lezers op de hoogte.

Graspieper250718
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
Van mijn recente weekje Dwingelderveld heb ik nog één vogelfoto over: graspieper op de hei.

Patrijs100818
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Gelukkig zijn er in ons land diverse initiatieven om agrarische landschappen ruiger in te richten,
zodat met name de sterk bedreigde patrijs betere overlevingskansen krijgt. En wie ziet niet graag
die leuke veldkipjes door de akkers scharrelen of, tot je schrik, vlak voor je opvliegen?
In mijn omgeving zie ik elk jaar minder patrijzen. Deze jonge patrijs fotografeerde ik een week geleden
in Zoetermeer. Hij maakte deel uit van een groep van acht: vier volwassen en vier jonge vogels.

Landkaartje140818
* Landkaartje, Araschnia levana, Map Butterfly, Carte Géographique, Landkärtchen *
De voorjaarsgeneratie landkaartjes verschilt op de bovenvleugels sterk van de zomergenartie, die nu vliegt.
De karakteristieke onderkant van de vleugels is gelijk en daaraan dankt deze vlinder zijn naam: landkaartje.

Goudoogje290718

Goudoogje140818.jpg
* Goudoogje, Chrysoperla carnea sl, Common Green Lacewing, Chrysope verte, Gemeine Florfliege *
Achter de Latijnse naam voor goudoogje of groene gaasvlieg staat tegenwoordig s.l.: sensu lato, ‘in brede zin’.
De diverse soorten C. carnea zijn alleen door hun baltszang en DNA van elkaar te onderscheiden.
Het imago fotografeerde ik onlangs in de Eifel, de merkwaardig uitziende larve dinsdag in het Zaanse Rietveld.

Gewonecitroenzweefvlieg150818
* Gewone citroenzweefvlieg, Xanthogramma pedissequum, Späte Gelbrand-Schwebfliege *
In de natuur is de combinatie zwart en geel veelvoorkomend. Zoals deze mooie vlieg woensdag in het Bentwoud.

Variabelegrasmot150818
* Variabele grasmot, Agriphila tristella, Crambus des tiges, Gestreifter Graszünsler *
Als je door lage begroeiing loopt, vliegen vaak aan alle kanten motjes op: grasmotten! Ze gaan meteen plat
tegen een stengel hangen, en dan moet je goed zoeken! Dit is een variabele grasmot, Bentwoud woensdag.

Knoppergal170818A
* Knoppergal, Andricus quercuscalicis, Knopper Oak Gall, Knoppern-Gall *
Knoppergal op eik, een opvallende vergroeiing rond eikels. Die wordt veroorzaakt door de knoppergalwesp.
De eitjes ontwikkelen zich tussen de eikel en het napje en kunnen erg groot worden en de eikel omhullen.
Eerst zijn ze groen en kleverig, later worden ze donkerder van kleur. In de herfst vallen ze op de grond.

Lepelaar170818ID
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Foto en tekst Inge Duijsens: Vrijdag was ik in de Groenzoom bij Berkel/Pijnacker en op verschillende plekken
zag ik lepelaars foerageren. Deze twee vlogen langs, voorop een volwassen vogel, erachter een jong exemplaar.
Een jonge lepelaar is herkenbaar aan zijn lichtere snavel en zijn zwarte vleugeltoppen.