180316 Zonnepomp in De Wilck geplaatst

Zonnepomp160318B_JvL
Foto© Jenny van Leeuwen, SBB
De initiatiefnemers van de zonnepomp in De Wilck: Cor Kes (l) en Johan van der Haven.
De foto is van Jenny van Leeuwen, de boswachter van De Wilck. Gemaakt na de plaatsing vandaag.

Vanmorgen was het dan zover. In een nevelig decor midden in de polders rond Hazerswoude
werd de zonnepomp geplaatst die enkele percelen van De Wilck plasdras moet gaan zetten.
Er bestond een lange levertijd voor de pomp. Dat is een goed teken: kennelijk is de zonnepomp
in trek bij veel organisaties om weidevogels te helpen door terreinen plasdras te zetten.
Daar kunnen grutto’s en andere steltlopers veilig rusten, eten, baltsen, in de omgeving
gaan broeden, er hun kuikens op laten groeien en ruien. Kleddernatte weilanden zijn onmisbaar voor vogels.
De Wilck is een weidevogelreservaat in Benthuizen/Hazerswoude. Het is een weidevogel-oase
van ca. 120 hectare, te midden van productiegraslanden waar broeden niet meer mogelijk is.
De Wetlandwachten (van Vogelbescherming) Cor Kes en sinds kortere tijd Johan van der Haven
kregen vorig jaar het idee om met een zonnepomp een deel van De Wilck onder water te zetten
en het daardoor nog aantrekkelijker te maken voor de toch al ruimschoots broedende vogels.

Zonnepomp160318_JvL
Foto© Jenny van Leeuwen, SBB
Het materiaal van de pomp kon door de zeer natte toestand van de bodem in dat deel van De Wilck
slechts per boot worden vervoerd. Stefan Wijfje (links) en Jonas Pronk van Staatsbosbeheer.

Maar ja, zo’n pomp op zonnecellen kost al gauw dik drieduizend euro… Wij kennen elkaar goed,
Cor al heel lang, en hij weet dat ik vrijwel dagelijks geniet van de rust en de vogels daar.
Ons overleg duurde niet lang: via Vogeldagboek zou ik de lezers vragen om een bijdrage.
De oproep plaatste ik op vrijdag 20 oktober. In het weekend kwam al aardig wat geld binnen.
Ik was me er niet van bewust dat dat alleen bijschrijvingen van mijn eigen bank waren.
Maandagmorgen kwamen daar ook de overschrijvingen van andere banken bij en moest ik snel
een VD versturen met de oproep om niet meer te storten: er was toen al € 6200 overgemaakt!
De pomp viel qua prijs ook wat mee: ca. € 2900 inclusief beveiliging (alles staat onder stroom).

Zonnepomp160318
Dit is het gebied dat plasdras wordt gezet. Het is er nu ook al erg nat maar om de vogels
een goede rustplaats te bieden, moeten ze volledig met hun poten in het water kunnen staan.

De penningmeester van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. heeft bij mij thuis
de bankafschriften nagekeken, een rapport voor het bestuur gemaakt en een aparte post geopend.
De kascommissie controleert dat, zodat zeker is dat alle resterende geld voor de weidevogels is.
Het was zo nat in De Wilck, dat vanmorgen de onderdelen van de zonnepomp niet over land
naar de plaats van bestemming konden worden gebracht. Daarvoor was een bootje nodig.
Zelf sopte ik door het drassige veen naar die plek, op sommige plekken kwam het water tot kuithoogte.
De pomp opzetten ging vrij soepel, met de handleiding erbij en drie mensen van Staatsbosbeheer.
SBB beheert het gebied (en verpacht het aan boeren) en had enkele percelen ter beschikking gesteld.

Zonnepomp160318A
De Wetlandwachten en het team van Staatsbosbeheer, v.l.n.r. Stefan, Jonas, Johan, Jenny en Cor.
Terwijl Jonas de testknop ingedrukt houdt (er was te weinig zon om de accu op te laden),
gutst een eerste straal water het plasdrasgebied in. De pomp gaat automatisch werken
als de zonnecollectoren genoeg zonnestralen hebben omgezet in energie. Nog even wachten dus.

Bovenstaand verslag is nogal zakelijk. Wat moeilijker in woorden is uit te drukken,
is het enthousiasme waarmee Cor en Johan, en zeker ook Jenny, Jonas en Stefan van SBB
(en ik namens u), deze hele operatie uitvoerden. Elke kans om de weidevogels te steunen
moeten we aangrijpen, en dit was er een. Hopelijk wordt dit voorbeeld massaal nagevolgd.
Als het terrein in De Wilck wat beter begaanbaar wordt, zullen er nog enkele grondwerkzaamheden
(dammetjes aanleggen) uitgevoerd moeten worden om het plasdrasgebied af te schermen.
Het gebied inlopen (verboden!) betekent verstoring, maar bij controle van de pomp mag ik wellicht mee
en kan ik misschien wel wat foto’s maken die aantonen hoe belangrijk zulke natte gebieden zijn.

Zonnepomp160318A_JvL
Foto© Jenny van Leeuwen, SBB
Van deze foto die Jenny van me maakte, heb ik de vier andere aanwezige mannen weggeknipt,
anders zouden ze wel erg vaak in beeld komen… Nogmaals: lezers, bedankt voor uw/jullie steun!