240516 Rietblaffer


* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Iedere vogelaar heeft zijn favoriete soorten. Sinds ik in mijn jeugd een roerdomp zag, staat die bovenaan.
Twintig jaar geleden zag ik voor het eerst een woudaapje, een zeldzaam neefje van de rietstier.
Dit in het riet levende reigertje, dat ik dan ook liever een rietaapje noem, staat intussen ook in mijn top tien.
Ze zijn veel schaarser dan de roerdompen die steeds talrijker zijn geworden door de aanleg van moerasgebieden.
Een rietaapje is half zo groot als een roerdomp, ze zijn ook niet schuw maar leven eveneens erg verborgen.
In de broedtijd verraden ze zich door hun langdurige baltsroep, die lijkt op een blaffende hond in de verte. Gisteren.


* Bosrietzanger, Acrocephalus palustris, Marsh Warbler, Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger *
Ook bosrietzangers zijn gearriveerd. Het is een van de laatst binnenvliegende soorten broedvogels, met de spotvogel.
Hun zang staat hoog in mijn top tien: gevarieerd met veel imitaties en tempowisselingen, een genot om naar te luisteren.
Bosrietzangers lijken op karekieten. Wetenschappelijke naam: in het moeras levende spitskoppige. Buytenpark, woensdag.


* Sprinkhaanzanger, Locustella naevia, Common Grasshopper Warbler, Locustelle tachetée, Feldschwirl *
Bosrietzangers kan ik nog aardig horen, maar de hoge tonen van een sprinkhaanzanger… Dan moet ik geluk hebben.
Bovendien zijn het kleine vogels die door de vegetatie sluipen en meestal slecht zichtbaar in de begroeiing zitten te zingen.
Zelfs op deze opname moet ik goed luisteren om zijn ratelzang tussen de andere vogels te onderscheiden. Bentwoud, dinsdag.* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
* Zomertaling, Spatula querquedula, Garganey, Sarcelle d’été, Knäkente *
Gaat het ogenschijnlijk goed met moerasvogels, met soorten die broeden in grasland en op akkers gaat het slecht.
Zoals met patrijzen en zomertalingen. Hun aantallen duikelen naar beneden. Foto’s ook gisteren in Zoetermeer.
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Dat geldt ook voor tureluurs en vooral voor kieviten. Natuurlijk zie je nog wel jonge vogels, maar steeds minder.
Boven een tureluurkuiken, daaronder een kievitje. Ik heb ook al bijna vliegvlugge kieviten gezien.
Een mannetje kievit (lange kuif, geheel zwarte borst en hals) alarmeert zijn drie kuikentjes voor zwarte vogels…


* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Visdiefjes zijn volop aan het broeden op de Benthuizer Plas. Het water staat nog iets te hoog voor de meeuwenkolonie.


* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Ook blauwe reigers zijn mooi getekende vogels, al zullen kikkers en andere diertjes die schoonheid niet inzien.


* Geelzwarte wespbij, Nomada succincta, Yellow-legged Nomad Bee, Nomade sanglée, Gegürtete Wespenbiene *
Weer een nieuwe tuinsoort: een geelzwarte wespbij. Het is een koekoeksbij die parasiteert op zandbijen.

 
***
Recensie

Kleine orchideeëngids voor Nederland en omstreken
Hans Dekker, uitgeverij koninklijke van gorcum 2024, ISBN 978 90 2326 032 5, € 20
Klein maar fijn: een makkelijk mee te nemen actuele veldgids van al onze orchideeën met beknopte maar doelmatige informatie.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.