240510 Karekarekiet* Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus, European Reed Warbler, Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger *
In mijn jeugd woonde ik langs De Alblas, een oude rivierstroom in de Alblasserwaard. Met heel veel rietkragen.
Als ik in bed lag, hoorde je de karekietjes hun staccato krr-krr-kiet-kiet-kiet zingen, vaak doorspekt met andere geluiden.
De karekiet op de foto’s imiteerde nu en dan de futen die vlak bij zijn territorium hun nest hadden gebouwd.
Karekieten zie je meestal in het riet, ook deze. Totdat een pimpelmees in zijn territorium naar insecten kwam zoeken.
De rietmus achtervolgde hem enkele malen, maar raakte hem kwijt. Ging daarna op een tak in een struik zitten
om vanaf die hoge positie door zang en gedrag het meesje te vertellen dat het niet welkom was. Dat vloog inderdaad weg!

Ik ben nog steeds mantelzorger en heb (nog) weinig gelegenheid om eropuit te trekken. Nelly’s herstel gaat langzaam maar gestaag.
Infecties in lever en longen en galsteentjes hebben haar lichaam letterlijk gesloopt. Ook haar hart kreeg het zwaar te verduren.
Gelukkig woon ik tegen het Bentwoud en aan de rand van het Zoetermeerse Plassengebied zodat ik snel ‘in de natuur’ kan zijn.
De foto’s op deze pagina heb ik in deze gebieden gemaakt, de insecten in onze tuin. Het zijn beide nieuwe tuinsoorten voor mij.


* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Het is opnieuw een rijk roerdompjaar in de rietkragen in mijn omgeving. De eerste voedselvluchten worden alweer uitgevoerd.
De machtige stem van de rietstier klinkt steeds minder vaak en terwijl het vrouwtje broedt, neemt het mannetje soms een zonnebad.
Meestal staan ze op het ogenblik rustig in het riet (foto onder). In mijn omgeving ken ik zeven broedlocaties (zonder Zevenhuizen).


* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Het snerpende geluid van de visdiefjes daarentegen klinkt steeds vaker boven sloot en plas. Hun broedseizoen is net begonnen.


* Kneu, Linaria cannabina, Common Linnet, Linotte mélodieuse, Bluthänfling *
Roerdompen en visdiefjes broeden eenmaal per jaar, kneuen twee à drie keer. Dit vrouwtje zat zacht voor zich uit de kwebbelen.


* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Boomvalken keren pas terug als er voldoende voedsel is (grote insecten en jonge vogels) om hun kuikens te kunnen voeren.
De eerste boomvalkjes heb ik de afgelopen week boven de Benthuizerplas en het Bentwoud zien vliegen.


* Grasmus, Sylvia communis, Common Whitethroat, Fauvette grisette, Dorngrasmücke *
Ook de grasmussen zijn gearriveerd. Overal hoor je hun krassende territoriumroep waarmee ze vrouwtjes lokken.


* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
De spreeuwennesten moeten vol met kuikens liggen: je ziet de ouders overal, vooral in het gras, naar emelten en andere larven zoeken.
En dan vliegen ze in sneltreinvaart in rechte lijn naar de boerderijen en andere gebouwen om hun kroost te voeren.


* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
In de polders zie ik veel nesten van knobbelzwanen. Die grote nesten vallen nogal op! Dit zevental was net uit de eieren gekropen.


* Dolerus vestigialis *
Ons land telt zo’n vierhonderd soorten Echte bladwespen: kleine vliesvleugelen van enkele millimeters tot ruim twee centimeter.
Ze hebben geen ‘wespentaille’ en steken niet. Het vrouwtje heeft een legboor. Dat lijkt op een zaagje, vandaar de naam zaagwespen.
Sommige soorten en hun larven zijn kleurrijk. Veel van de zwárte imago’s lijken op elkaar en zijn nauwelijks op naam te brengen.
In onze tuin zat deze zwarte met oranjeachtige kleur op de poten. Waarneming.nl bevestigde mijn observatie van Dolerus vestigialis.


* Wikkespitssnuitkever, Oxystoma pomonae, Metallblauer Spitzmausrüßler *
Net als bladwespen kunnen snuitkevers grote schade toebrengen aan cultuurgewassen. Ze leven vooral op lathyrus en wikke.
Wat doen ze dan in onze tuin? Want dat staat er niet. Het is een vrij algemene soort, voornamelijk in het westelijk deel van NL.