240427 Nestloze tuin* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
In mijn Top Tien staat de boerenzwaluw. Zo’n vriendelijk vogeltje, niet mensenschuw, gezellig gekwebbel, spannend vlieggedrag.
Ze zijn massaal teruggekeerd uit Zuid-Afrika, in De Wilck waren ze aan het foerageren. Door de harde wind laag over het raapzaad.

Ziekte gooit je hele leven overhoop. In de kwarteeuw Vogeldagboek is dat enkele malen gebeurd.
Nelly kwam vorige week donderdag ziek thuis van bezoek aan haar zus in Beieren. Griepje? Vermoeidheid van de lange reis?
De dagen erna werd ze steeds zieker, kon niet meer overeind komen. Dus ziekenhuis. Via Zoetermeer naar Den Haag.
Daar ligt ze nu, in goede handen, ziekte deels ‘gedetermineerd’, maar nog onzeker over wat de toekomst brenge moge.
Voor mij betekent het dat er nauwelijks tijd is om op stap te gaan, dus de komende tijd zal het aantal VD’en beperkt zijn.


* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Via een actie van Plus kon ik deze week wat natuurvriendelijke plantjes ophalen: lavendel, duifkruid en strandkruid (Engels gras).
Had nog geen tijd om ze in de tuin te zetten en ze in de potten in de achtertuin laten staan.
Tot groot plezier van de huismussen, die met snavels vol blaadjes van de lavendel naar hun nest vlogen.
Bekend is dat vogels graag hun nest bekleden met geurrijke of insectenwerende planten. Geef ze eens ongelijk!


* Heggenmus, Prunella modularis, Dunnock, Accenteur mouchet, Heckenbraunelle *
De laatste jaren broeden er vrijwel geen vogels meer in onze tuin. Geen merel, pimpelmees, een enkele koolmees, geen heggenmus.
We hebben zelfs wel eens een nestje gehad met putter, barmsijs en eenmaal huismus. Deze heggenmus kwam snel wat zaadjes pikken,
maar nestelen ho maar. Hoewel ik de broedgelegenheden in de voor- en achtertuin steeds gunstiger dacht te hebben gemaakt.


* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
Ik neem aan dat het elk jaar hetzelfde paartje kluten is dat op de Benthuizerplas gaat broeden. Elk jaar worden de kuikens gepredeerd.* Witbaardzandbij, Andrena barbilabris, Long-lipped Mining Bee, Andrène barbue, Bärtige Sandbiene *
* Grote kommazweefvlieg, Eupeodes luniger, Lunuled Aphideater *
Twee ‘nieuwe’ (algemene) tuinsoorten, zondagmiddag op scheefbloem: vrouwtje witbaardzandbij en grote kommazweefvlieg.
De gele rugvlekken van deze zweefvlieg eindigen aan de zijkant in een zwarte band, bij de gelijkende terraszwever loopt het geel door.