231124 Zeeduikers* IJsduiker, Gavia immer, Great Northern Loon, Plongeon huard, Eistaucher *
Een jonge ijsduiker bij het Scheveningse Zuiderhavenhoofd heeft een krabbetje gevangen. Gisteren.
In ons land is het een zeldzaam voorkomende vogel. Geelsnavelduikers zijn nog zeldzamer.
IJsduikers broeden in Alaska, Canada, Groenland en IJsland. Het is de nationale vogel van Canada.

Zeeduikers, algemener gewoon ‘duikers’ genoemd, vormen een kleine familie van vijf soorten.
Vier van die vijf zijn in herfst en winter en begin voorjaar ook in ons land te zien.
Meestal langs de kust, soms ook op binnenwateren, ze vissen vooral op vis en schaaldieren.
Het zijn vrij forse vogels met spiessnavels, groter dan futen, ongeveer zo groot als aalscholvers.
Hun leefgebied is de Noordelijke IJszee. Om te broeden trekken ze naar de kusten en grote meren.* Roodkeelduiker, Gavia stellata, Red-throated Loon, Plongeon catmarin, Sterntaucher *
Twee volwassen roodkeelduikers waren gisteren uitgebreid aan het poetsen in de draaikom van de Scheveningse havens.
Roodkeelduikers zijn heel algemeen en komen voor (broeden) ten noorden van Amerika en Eurazië.
’s Winters gaan ze naar het zuiden en van oktober tot mei zijn ze ook langs de Europese kusten te zien.
Ze lijken in winterkleed wat op parelduikers, die langs onze Noordzeekust veel schaarser zijn.


* Gewone zeehond, Phoca vitulina, Common Seal, Phoque commun, Seehund *
Ook in de draaikom lieten twee gewone zeehonden zich zien. Ze hebben niet zo’n spitse snuit als de grijze zeehond.


* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Een fuut, eveneens in de draaikom (of zwaaikom, waar schepen kunnen draaien), heeft een haring (vermoed ik) gevangen.


* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
In zomerkleed zijn geoorde futen prachtige verschijningen, ’s winters zijn ze zwart, grijs en wit.
Met een rood oog: fuutje links is een volwassen vogel (fel rood), rechts een jonkie (dofrood).
Tot de futenfamilie behoren ook de kuifduikers, dat zijn geen (zee)duikers! Foto dinsdag Nieuwe Driemanspolder.
* Paarse strandloper, Calidris maritima, Purple Sandpiper, Bécasseau violet, Meerstrandläufer *
* Steenloper, Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Tournepierre à collier, Steinwälzer *
* Oeverpieper, Anthus petrosus, Eurasian Rock Pipit, Pipit maritime, Strandpieper *
Drie langs de havenhoofden regelmatig voorkomende vogels: vanaf boven paarse strandloper, steenloper en oeverpieper.
Oeverpiepers komen langs de kust voor en zijn donkerder dan waterpiepers en graspiepers (lichte pootjes).

 
***
Recensies

Er is altijd wel ergens een vogel die zingt
Kijk om je heen en vang een moment van geluk
Tammah Watts, AnkhHermes 2023, ISBN 978 90 202 2066 7, € 18,50
Een praktisch boek, met tips voor vogels kijken, en een filosofisch boek, over de helende werking van vogels kijken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
Vogels een leven lang
Nico de Haan, Kosmos Uitgevers 2023, ISBN 978 90 4393 050 5, € 24
Een kostelijk boek van vogelbeschermer pur sang Nico de Haan over zijn talrijke natuurbelevingen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.