230704 Laatste foto’s Elzas

Wittekwikstaart050623
* Witte kwikstaart, Motacilla alba, White Wagtail, Bergeronnette grise, Bachstelze *
De Elzas/Vogezen is een schitterend (wandel)gebied, met middelhoge bergen en snelstromende riviertjes.
Daarin leven vogels, als waterspreeuw, die bij ons niet voorkomen. Verder verschilt de natuur niet zoveel.
Wel de omgeving dus, zoals deze witte kwikstaart in La Grande Fecht die dicht bij ons verblijf stroomde.

Boerenzwaluw070623
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
In die bergbeken vonden boerenzwaluwen klei om hun nesten te bouwen.

Zanglijster130623
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *
De hele dag door waren de zanglijsters aan het zingen. Of anders in het riviertje aan het badderen.

Zwartkop170623
* Zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke *
Ook zwartkoppen lieten zich vaak horen. Kortom, zo’n beetje dezelfde vogels als in ons land.

Ree060623
* Ree, Capreolus capreolus, Roe, Chevreuil, Reh *
Een onverschrokken reegeit (want stond niet ver weg) op de Petit Ballon.

Geringelde_Gevlektesmalboktor_juni23
* Geringelde smalboktor, Rutpela maculata, Spotted Longhorn, Lepture tacheté, Gefleckter Schmalbock *
* Gevlekte smalboktor, Leptura quadrifasciata, a longhorn beetle, Lepture quadrifasciée, Vierbindiger Schmalbock *
Twee mooie smalboktorren; er vlogen/foerageerden er best veel. Bij ons zijn ze wat minder algemeen.

Perlamarginata070623A
* Perla marginata, Perla marginata, Gerandete Steinfliege *
In Centraal- en Zuid-Europa komt deze grote (tot 2,5 cm) steenvlieg voor in wateren met een stenige bodem.
Kenmerkend voor de imago’s zijn de twee uitsteeksels aan het achterlijf. Ze leven in en bij koud, stromend water.

Houtbij_Dwergcicade_juni23
* Blauwzwarte houtbij, Xylocopa violacea, Violet Carpenter Bee, Xylocope violet, Große Holzbiene *
* Rhytidodus decimusquartus, Rhytidodus decimusquartus, Große Winkerzikade *
Een heel grote bijensoort, blauwzwarte houtbij! Een mannetje, veronderstel ik, omdat hij bruinachtige vleugels heeft.
Dwergcicades, zoals deze zonnende Rhytidodus decimusquartus, komen ook vrij algemeen in ons land voor.

Ringslang120623C
* Ringslang onbek, Natrix spec, Grass Snake spec, Couleuvre spec, Ringelnatter unbek *
In het vorige Vogeldagboek had ik deze ringslang een Natrix helvetica genoemd. Klopt waarschijnlijk niet.
Intussen ben ik erachter gekomen dat er nogal wat genetische vermenging van ringslangen is, ook in ons land,
waar ‘natuurliefhebbers’ slangen hebben losgelaten en er sprake is van hybridisatie.
Deze slang in de Elzas is waarschijnlijk een Natrix natrix (oostelijke ringslang).
Omdat ik te weinig van ringslangen afweet voor zekere determinatie, noem ik ze voortaan maar Ringslang onbek.

Adder180423
* Adder, Vipera berus, Adder, Vipère péliade, Kreuzotter *
Adders zijn nauwelijks met andere slangen te verwarren, hooguit met de Zuid-Europese adderringslang.
Ook adders kwamen op ons vakantiepark in de Elzas voor, daar niet gezien. Deze adder komt van het Dwingelderveld.