230707 Acrobatiek

Steltkluut060723
Steltkluten060723
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Gistermorgen drie steltkluten in het Rottemerengebied. Ze hebben daar gebroed.
Eerst zag ik er twee (gefotografeerd in de stromende regen; goed aan de foto te zien)
en later, toen de zon me opdroogde, nog een volwassen vogel. Het lukte me niet
de strekoefening van de kluut met die lange stelten na te doen. Probeer het maar eens…

Grutto060723
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Tussen de stortbuien door een zevental juveniele grutto’s in een van de plassen daar.

Kemphaan060723
* Kemphaan, Philomachus pugnax, Ruff, Combattant varié, Kampfläufer *
Mannetjes kemphanen doen niet aan nest- of jongerenzorg. De eerste zijn al teruggekeerd. Roeibaan Zevenhuizen.

Kleineplevier260623
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Kemphanen hebben één broedsel per seizoen, kleine plevieren soms wel drie. Benthuizerplas, vorige week.

Woudaapje070723
Woudaapje070723A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Als een rietaapje hoog in het riet zit, gaat hij meest gauw vliegen, zoals dit mannetje vanmorgen.

Pimpelmees020723
Huismus030723
* Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, Blue Tit, Mésange bleue, Blaumeise *
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Al heel wat vogels hebben gebadderd in ons tuinfonteintje. Het pimpeltje ging zelfs onder de stralen zitten.

Kneu070723
* Kneu, Linaria cannabina, Common Linnet, Linotte mélodieuse, Bluthänfling *
Jonge vinkachtigen foerageren vaak in grote groepen, zoals putters en kneuen.
Deze juveniele kneu deed zich vanmorgen te goed aan zaadjes in de Nieuwe Driemanspolder.

Rietstrekspin_Waterjuffer290623
* Strekspin onbek, Tetragnatha spec, Long-jawed Orbweaver unknown, Streckerspinne unbest *
* Waterjuffer, Coenagrion spec, Damselfly, Libellule, Wasserjungfer *
Een strekspin, waarschijnlijk een rietstrekspin (Tetragnatha striata), heeft een waterjuffer gevangen
en die wordt in korte tijd zeer vakkundig tot een hartig hapje verwerkt. Prielenbos, Zoetermeer.

Lantaarntjes030723
* Lantaarntje, Ischnura elegans, Blue-tailed Damselfly, Agrion élégant, Große Pechlibelle *
Dit lantaarntjeswiel zorgt ervoor dat er nieuwe waterjuffers komen. Lantaarntjes zijn zeer talrijk.

* Tuinvlindertelling *
Dit weekend (vanaf vandaag t/m zondag) organiseert de Vlinderstichting de jaarlijkse tuinvlindertelling. KLIK HIER.
‘Vroeger’ zaten er op de vlinderstruiken(vele) tientallen vlinders. Helaas veranderen tijden niet altijd ten goede.