230630 Lijsters en reigers

Grotelijster080623
Grotelijster080623A
Grotelijster080623B
* Grote lijster, Turdus viscivorus, Mistle Thrush, Grive draine, Misteldrossel *
Bij ons vakantieverblijf in de Elzas zongen de zanglijsters van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
Geen grote lijsters gehoord, maar ik heb er wel zien vliegen! In Holland zie ik grote lijsters slechts zelden.
Op een net gemaaid grasland naast ons vakantiepark was deze grote lijster aan het foerageren.
Je moet uiteraard wel ‘aanvoelen’ wanneer een vogel gaat vliegen, maar dan is mijn nieuwe camera razendsnel.

IJsvogel270623
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
In het Bentwoud zijn twee kunstmatige ijsvogelwanden. In beide wanden waren er succesvolle broedsels.
Bij één wand zie ik geen activiteit meer, bij de andere wand zat dit mannetje dinsdag lange tijd. Nieuw broedgeval?

Roerdomp290623
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Jonge roerdomp gisteren in het Populierenbosje bij de Zevenhuizerplas. Groot worden valt niet mee:
zowel daar als in het Bentwoud zijn (twee) jonge roerdompen gevonden die het niet hebben gehaald.
Volwassen en juveniele roerdompen lijken sterk op elkaar, de nestveren op de kop zijn bewijskrachtig.

Woudaap300623
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Poetsend mannetje rietaapje vanmorgen. Alle reigersoorten krijgen in de baltstijd een opwindend kleurtje op hun snavel.
Bij woudaapjes is dat rood. In die periode roepen ze ook luid om een vrouwtje. Dat stopt geleidelijk aan, het rood verdwijnt.
Maar ik blijf met vragen zitten. Zoals: wat doen mannetjes die geen partner hebben gevonden?
In voorgaande jaren heb ik tot in augustus jonge rietaapjes gezien. Dat betekent dat er tot (diep) in juli is gebroed.
Het is nu eind juni en ik hoor geen baltsroep meer. De (twee) mannetjes die ik de afgelopen dagen heb gezien,
hebben nauwelijks meer rood op hun snavel en lijken dus ‘onder de pannen’. Als er nog ongepaarde mannetjes zouden zijn,
roepen die in elk geval niet meer om een partner te vinden. Verliezen ze ook hun snavelrood? Vertrekken ze eerder naar Afrika?

Grutto220623A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Het broedseizoen zit erop. De grutto’s zijn met hun rui begonnen en vliegen straks ver zuidwaarts. De Wilck vorige week.

Muursalamander140623A
* Muurhagedis, Podarcis muralis, Common Wall Lizard, Lézard des murailles, Mauereidechse *
In de Elzas slechts enkele malen een muurhagedis gezien, zoals deze bij Château du Hohlandsbourg in omgeving Colmar.

Duinrouwzwever150623
* Duinrouwzwever, Hemipenthes morio, Black Banded Bee Fly, Anthracine morio, Zickzacklinien-Trauerschweber *
De duinrouwzwever komt algemeen voor in de Hollandse duinen en op heidegebieden in Brabant en Limburg. Verder niet.
Deze wolzwevers kunnen tot 1,5 cm groot worden. Het is een zwarte vlieg, ook de vleugels zijn zwart, aan de punt transparant. Elzas.

Driekleurigviooltje060623_coll
Driekleurigviooltje060623
* Driekleurig viooltje, Viola tricolor, Wild Pansy, Pensée sauvage, Wildes Stiefmütterchen *
Op de Petit Ballon groeiden overvloedige aantallen viooltjes: gele, blauwe, paarse en combinaties van die kleuren.
Ik dacht dat het verschillende soorten waren, maar volgens de ‘jardinier’ op ons park zijn het allemaal driekleurige viooltjes.

 
***
Recensie
De woelige wereld van de worm
Over een onderaards leven vol hindernissen
Noemi Vola, Uitgeverij Parade 2023, ISBN 978 94 6319 282 8, € 22,50
De woelige wereld van de worm biedt je een inkijkje in het leven van aardwormen en is het lezen dubbel en dwars waard.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Gebruikt u OneDrive? Lees dan deze waarschuwing! *

Steeds vaker ontvang ik meldingen dat de mailboxen van lezers van Vogeldagboek vol zitten.
In dat geval kunt u geen Vogeldagboek (en andere e-mails) meer ontvangen.
Komen die foutmeldingen enkele malen binnen, dan wordt uw adres automatisch van de verzendlijst verwijderd.

De ‘schuld’ ligt bij OneDrive van Microsoft. Daarin worden niet alleen alle e-mails bewaard,
maar ook foto’s, bijlagen bij e-mails en andere documenten. Het is dan ook zaak OneDrive niet vol te laten lopen.
Hoe de problemen ontstaan en hoe u die zelf op kunt lossen, kunt u lezen op deze Help-pagina.