210423 Achtergrond

Kokmeeuw200421
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Honderden kokmeeuwen zijn nesten aan het bouwen in de kolonie op de Benthuizerplas. Dinsdag.
Tegen de weerspiegeling van het appartementencomplex langs de plas sleept een kokmeeuw nestmateriaal aan.

Tafeleend200421
* Tafeleend, Aythya ferina, Pochard, Fuligule milouin, Tafelente *
De reflectie van het gebouw geeft ook dit mannetje tafeleend een kleurrijke achtergrond.

Lepelaar210421
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Een vissende lepelaar krijgt genoeg kleur van een achtergrond met gras. In een polderslootje, woensdag.

Kievit180421A
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Grutto’s zijn de Koningen van het Weiland. Statig, hoop op de poten, lange snavel, prachtvogels.
Maar de Wakers van het Weiland zijn veel kleurrijker, zeker als het zonnetje op de kievit schijnt.

Patrijzen180421
v* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
De patrijzen hebben hun koppeltjes gevormd en zullen spoedig beginnen met broeden.
Ik zie nu vrijwel dagelijks paartjes: mannetje waakzaam staand en vrouwtje etend. Zondag.

Pijlstaarten200421
* Pijlstaart, Anas acuta, Pintail, Canard pilet, Spießente *
Fraaie eendjes die pijlstaarten! Het zijn zeer zeldzame broedvogels in ons land.
De afgelopen weken zag ik er nog vrij veel in Zoetermeer, in de Nieuwe Driemanspolder.
Het is een groot waterbergingsgebied met begroeide oevers. Zouden ze hier? Dinsdag.

Knobbelzwanen190421
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Wedstrijdje tussen knobbelzwanen wie het snelst over het water kan lopen! Benthuizerplas.

Roodborsttapuit190421
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
In mijn omgeving (westelijk deel Groene Hart) waren roodborsttapuiten vrij zeldzaam.
De laatste jaren is hun aantal toegenomen, uiteraard vooral in natuurgebieden. Bentwoud, maandag.

Zwartbronzenzandbij180421
* Zwartbronzen zandbij, Andrena nigroaenea, Buffish Mining Bee, Andrène noire bronze, Schwarzgoldene Sandbiene *
Tijdens de Nationale Bijentelling afgelopen weekend zat dit (forse) vrouwtje zwartbronzen zandbij in onze tuin.
Het is in heel ons land een algemeen voorkomende soort maar vrijwel altijd in kleine aantallen.
Vastgesteld is dat de nesten van de zwartbronzen zandbij wel een meter diep kunnen worden; gemiddeld veertig cm.

Grauweschildwants180421
* Grauwe schildwants, Rhaphigaster nebulosa, Mottled Shieldbug, Punaise nébuleuse, Graue Gartenwanze *
Ook tijdens de bijentelling in de tuin. Grauwe schildwantsen zijn begin deze eeuw in ons land gekomen.
Sindsdien rukken ze snel op en zullen ze de komende jaren waarschijnlijk ook Noord-Nederland ‘veroveren’.

 
***
Recensie

Veldgids
Lieveheersbeestjes
voor Nederland en Vlaanderen
Roy, Brown en Lewington, Kosmos Uitgevers 2021, ISBN 978 90 2157 777 7, € 25
Een bijzonder handige en duidelijke determinatiegids voor alle lieveheersbeestjes, met fraaie tekeningen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.