191217 Roofvogels

Torenvalk171219

Torenvalk171219A
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Biddend mannetje torenvalk gisteren in het Bentwoud, Benthuizen.

Sperwer151219

Sperwer171219
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Tweemaal een sperwervrouwtje: zondag op een paaltje in de Noordpolder in Benthuizen
en dinsdag badderend in kleine plasjes tussen maisstoppels in Hazerswoude.

Blauwekiekendief131219
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Vrouwtje blauwe kiekendief vond vrijdag een kleine snack in Stompwijk.

Buizerd141219A

Buizerd151219
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Buizerds verschillen sterk van kleur, van (bijna) wit tot (donker)bruin en alle schakeringen daartussen.
Beide foto’s in Zoeterwoude. De vliegende vogel is in elk geval een juveniel: lichte irissen.
De door een meeuw aangevallen lichte buizerd lijkt donkere irissen te hebben.

 
* Onbegrijpelijk: kleiduivenschietbaan midden in zeldzaam natuurgebied *

Soms rijzen de haren je ten berge als je leest hoe overheden onze natuur verkwanselen.
Het Groot Schietveld in Brecht en Brasschaat en Wuustwezel is één van de grootste natte heidegebieden
in Vlaanderen en vormt een belangrijke schakel in het Europees beschermde Natura-2000 netwerk.

Het Groot Schietveld is door decennialang gebruik als militair gebied ontsnapt aan de verkavelingswoede
en omvorming tot intensief landbouwgebied. Dit gebied omvat een derde van alle natte heide in Vlaanderen.
Het is het leefgebied van belangrijke populaties van nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief, zwarte specht,
overwinterende klapeksters, boommarter, ingekorven- en meervleermuis, adder, hei- en poelkikker, rugstreeppad,
kamsalamander, heide- en gentiaanblauwtje, heivlinder, nachtpauwoog, maanwaterjuffer, enz.

Een lokale groep kleiduivenschutters heeft nu een vergunning aangevraagd om midden in Het Groot Schietveld
een mega kleiduivenschietbaan aan te leggen, wat tot grote onrust onder natuurliefhebbers en omwonenden leidt.
Ook omliggende gemeenten tekenen bezwaren aan. Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen is samen met omwonenden
een petitie gestart met een bezwaarschrift tegen deze vergunning. Bezwaar aantekenen kan t/m 3 januari.
Dit is zo’n petitie die verschil kan maken tussen natuurbehoud of -vernietiging. TEKEN S.V.P.!

 
Smient171219B
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
Smienten zijn prachtige eendjes die hun aanwezigheid fluitend en knorrend bekendmaken. De Wilck gisteren.

 
* Petities hebben zin! Afschot smienten definitief verboden *

Al jarenlang voeren natuurorganisaties, onder aanvoering van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
en Vogelbescherming Nederland, actie tegen plannen om smienten in Z-H af te schieten.
De rechtbank Den Haag heeft vorige week een definitieve streep gehaald door de provinciale vergunning aan jagers
voor afschot van maximaal 6500 smienten per jaar. Een groot deel van deze mooie arctische eendjes
overwintert in ons land, hun aantallen zijn sinds de eeuwwisseling met tientallen procenten afgenomen.

Ook lezers van Vogeldagboek hebben hun steentje bijgedragen! De petitie die VD in december 2017 publiceerde
werd royaal ondertekend (zo liet de Federatie me weten) en gaf de natuurorganisaties een steuntje in de rug!
Niets doen is aan mij niet besteed. Ik hoop van harte dat lezers van Vogeldagboek petities blijven tekenen.

 
***
Recensies

Caspar loopt
Een voettocht door de landschappen van Nederland
Caspar Janssen, Atlas Contact 2019, ISBN 978 90 450 4063 9, € 22,99
In een mooie schrijfstijl met leuke woordvondsten wordt de teloorgang van ons landschap beschreven.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
Plantenvademecum
voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen
Arie Koster, Fontaine Uitgevers 2019, ISBN 978 90 5956 922 5, € 34,99
Een fraai boek voor profs en amateurs met uitstekende informatie over tuinplanten voor meer bijen en vlinders in de tuin.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.