Plantenvademecum

Plantenvademecum

Auteur
Arie Koster

Foto’s
Arie Koster

Uitgave
Fontaine Uitgevers 2019
320 pagina’s, 22 x 28,5 cm
ISBN 978 90 5956 922 5
€ 34,99

Plantenvademecum

voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen

Dit prachtige boek is zowel geschikt voor groenprofessionals zoals tuinontwerpers, hoveniers en andere groenvoorzieners als voor de geïnteresseerde tuinliefhebber met een ecologisch hart. Uitgaande van de gedachte wat tuinbeplanting kan toevoegen aan het ecosysteem en indachtig het adagium ‘Verbeter de wereld, begin bij je tuin’, helpt dit boek het vergroten van de kennis over tuinplanten, -struiken en -bomen, met als doel het bevorderen van meer wilde bijen en vlinders in de tuin.

Een vademecum (Latijn voor ‘ga met mij’) is een naslagwerk, vaak van beperkt formaat, waarin specialistische, doorgaans technische informatie in overzichtelijke en beknopte vorm wordt weergegeven. Die definitie is zeker van toepassing op dit boek. Het nodigt, mede door de vormgeving en toegankelijke wijze van presenteren van de informatie, uit tot het steeds opnieuw oppakken en doorbladeren.

Het boek bestaat, na de inleiding, uit drie delen. In het eerste deel wordt onder andere uitgelegd wat tuinen precies zijn, wat voor soort tuinen er zijn, worden voorbeelden van geslaagde bijenvriendelijke tuinen gegeven en wordt de levenscyclus van planten beschreven.

Het tweede deel beslaat het grootste gedeelte van het boek. Per plantenfamilie wordt aangegeven welke plantensoorten geschikt zijn als Nederlandse tuinplant, hoe de plant te herkennen is, wat voor soort standplaats de plant nodig heeft en welke wilde bijen (en andere insecten) deze plant aantrekt. Van elke plant is een fraaie foto toegevoegd. Zo kan iedereen die een ecologisch verantwoorde tuin aanlegt gemakkelijk zien welke planten hij wil gebruiken.

Het derde deel geeft een beknopte beschrijving van de in ons land voorkomende wilde bijen, ook weer begeleid door foto’s van die soorten, en vijf tabellen die de keuze voor planten in combinatie met de gewenste wilde bijen vergemakkelijken.

Op de binnenomslag staat: ‘Dit is geen tuin, maar een natuurreservaat’. Ik hoop van harte dat deze uitgave zowel professionals als amateurs zal helpen bij het maken van natuurvriendelijke tuinen. Zoals in het boek al wordt aangegeven, kunnen alle tuinen bij elkaar het grootste natuurgebied van het land worden. Dat vind ik een fantastische gedachte!

Ronald Klingers, 18 december 2019