191023 In de mais

Casarcas211019A
* Casarca, Tadorna ferruginea, Ruddy Shelduck, Tadorne casarca, Rostgans *
Twee casarca’s gisteren op een geoogst maisveld, Noordpolder, Benthuizen. Zie je hier niet zo vaak!
(Vlak voor verzending van Vogeldagboek hoorde ik dat er twee casarca’s worden vermist
uit een watervogelvijver in de buurt. De vogels waren niet geringd en konden vliegen.)

Casarca’s zijn opvallende vogels. Niet alleen door hun oranjebruine lijf en roomkleurige kop
(mannetje heeft in zomerkleed en zwarte halsring), maar ook vanwege hun verspreiding.
Ze zijn zo mooi dat ze vaak in siervijvers worden gehouden. Ontsnapte exemplaren
broeden nu ook in Midden-Europa en zelfs in Nederland, vooral Noord-Limburg en Oost-Groningen.
Oorspronkelijk kwamen ze alleen voor in Zuidoost-Europa en Azië. Mogelijk is er vermenging
tussen wilde en verwilderde casarca’s. Soms zijn er grote groepen ruiende ‘roestganzen’ te zien,
zoals rond 2013 met zo’n zevenhonderd vogels op het Eemmeer. Nu ruien ze o.m. op het IJsselmeer.

Nijlganzen181019
* Nijlgans, Alopochen aegyptiaca, Egyptian Goose, Ouette d’Égypte, Nilgans *
Nijlganzen en casarca’s trekken vaak met elkaar op. Qua postuur lijken ze wel wat op elkaar.

Maisveld_Stompwijk211019
Maisveld (maize field) in Stompwijk. Mais is een grassoort en komt van oorsprong uit Midden-Amerika.

Pimpelmees211019
* Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, Blue Tit, Mésange bleue, Blaumeise *
Pimpelmees op zoek naar voedsel in het maisveld. Daar zitten ook vaak vinken, koolmezen, rietgorzen enz.

Merel211019
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Vrouwtje merel smult van de bessen van een meidoorn in Zoetermeer.

Kramsvogel221019
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
Ook overwinterende kramsvogels hoor ik nu weer volop ’tsjakken’. Eerst foerageren ze op bessen,
als die op zijn zoeken ze diertjes in het gras. Deze vogel in Stompwijk kijkt nog even de bes uit de boom.

Brilduiker161019A
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
Het geslacht van brilduikers is in de winter vaak moeilijk vast te stellen. Ze lijken sterk op elkaar.
Mannetjes in de rui, adulte vrouwtjes en jonge mannetjes en vrouwtjes… ‘vrouwtypes’ noemen we die.
Sommige kenmerken zijn doorslaggevend, zoals (in deze tijd) een gele snavel: volwassen vrouwtje. Starrevaart.

Buizerd221019B
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Door de verrekijker en op foto’s is goed te zien of een buizerd een lichte of een donkere iris heeft.
Op het ogenblik zie je veel lichte irissen: jonge vogels. Het liefst op een paaltje! Stompwijk.

 
***
Recensie
Turn the tide
Birds around the North Sea

Sijmen Hendriks, KNNV Uitgeverij 2019, ISBN 978 90 5011 697 8, € 44,95
Een prachtig vogelkijkboek om de schoonheid van de zo onder druk staande Noordzee te tonen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.