191018 Donker

Gelderswoude181019
* Gelderswoude/Zoeterwoude – Zuid-Holland *
Het was vanmorgen donker, zelfs even pikkedonker toen er een zwarte lucht voorbij dreef.
Het valt me op dat zware buien soms/vaak ten noorden van Benthuizen/Zoetermeer zeilen.
Zouden ze soms de Oude Rijn volgen die door Leiden en Alphen stroomt? Foto Gelderswoude.

Merel181019
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Zoetermeer. Als het zo donker is, is het lastiger om vogels goed op de foto te krijgen.
Deze merel viel nauwelijks op onder de donkere bomen. Zwarte snavel: een jonge vogel (vrouwtje).

Fuut181019
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
In het open veld was het zicht beter. Fuut vanmorgen in Stompwijk met een Amerikaanse rivierkreeft.

Geoordefuut161019

Geoordefuut161019A
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
Op de Starrevaart foerageerde woensdag een geoorde fuut in winterkleed.

Kleinezwanen101019_combi
* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
Vroeger dan in andere jaren (10 oktober) zag ik de eerste kleine zwanen.
Ze vlogen in de buurt van De Wilck hoog over. Vorig jaar heb ik er in mijn omgeving weinig gezien.

Patrijzen_Torenvalk111019
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Een groepje patrijzen is op haar hoede: vlak achter hen (midden boven) is een torenvalk geland.

Torenvalk181019
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Een patrijs is echter een maatje te groot voor een torenvalk die vooral van muizen leeft.
Deze foto vandaag net na de middag gemaakt in het Bentwoud. Het krioelt overal nog steeds van de muizen.

 
* Doodschieten knobbelzwanen in Zuid-Holland verboden *

In Zuid-Holland mogen, tot de rechter een bodemuitspraak doet, geen knobbelzwanen worden afgeschoten.
Dat heeft de rechtbank in Den Haag vorige vrijdag besloten. De voorzieningenrechter achtte bewezen
dat de internationaal beschermde kleine zwanen, waarvan een groot deel in Zuid-Holland overwintert,
gevaar loopt bij het afschieten van knobbelzwanen omdat het verschil tussen de soorten niet goed te zien is.
Dat blijkt o.m. wel uit het feit dat 22 procent van de kleine zwanen schothagel in het lijf heeft.

Bovendien gaf de provincie, die vrijstelling voor het doden van knobbelzwanen moet verlenen, toe
dat er geen enkel toezicht in het veld is of kleine zwanen verstoord of bejaagd worden.
Ook heeft de provincie geen enkele maatregel getroffen om kleine zwanen tijdens de jacht te beschermen.
Alleen al om deze redenen heeft de rechtbank het omstreden ‘Faunabeheerplan Knobbelzwanen’ geschorst.
Andere zaken, zoals zwanen met knuppel, mes en/of priem doden, kwamen daarom niet aan de orde.
Afschot van knobbelzwanen is volgens de provincie nodig om schade aan gewassen te voorkomen.

Dit was het tweede kort geding dat dierenarts Saskia van Rooy van de Stichting Dierenradar,
samen met De Faunabescherming, over deze materie heeft gewonnen. Zij roept iedereen in Zuid-Holland op
die getuige is van het doden van knobbelzwanen, dat te filmen (bewijs!) en ermee naar de politie te gaan.
Voor uitgebreide(re) informatie over deze rechtszaak en andere ontwikkelingen rond knobbelzwanen: KLIK HIER.

 
* Bijna duizend inzendingen raadselfoto torenvalk *

Raadselfoto_okt2019_oplossing
Dit is de raadselfoto waarop de ‘complete’ vogel staat: een torenvalk (Kestrel).

Het waren de staartveren van een torenvalk! Er waren 970 inzendingen met 301 goede antwoorden.
De raadselfoto van Inge Duijsens deed veel mensen aan een hop denken: maar liefst 391 keer gekozen.
Ook roodpootvalk (26), buizerd (55), sperwer (27) en havik (21) werden vaak genoemd.
In totaal kwamen zo’n veertig vogelnamen voorbij, ook bijv. (grote) trap, korhoen, roerdomp, draaihals.
De computer trok Birgitta van de Ven uit Utrecht als winnares. Van harte gefeliciteerd!
Zij mag een foto van Inge Duijsens uitzoeken die voor haar op groot formaat op dibond wordt afgedrukt.

 
***
Recensie
Fluitend door het leven
Hoe vogels spotten je weer in evenwicht brengt

Agnes Wené, Standaard Uitgeverij 2019, ISBN 978 90 2233 644 1, € 24,99
Een knappe combinatie van een schriftelijke cursus vogels kijken voor beginners
en het persoonlijke verhaal hoe het kijken naar vogels iemand uit haar burn-out haalt.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.