Turn the tide

Turn_the_tide

Foto’s en tekst
Sijmen Hendriks

Video
The making of Turn the tide

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2019
240 pagina’s, 28 x 24,5 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 697 8
€ 44,95

Turn the tide

Birds around the North Sea

Deze Nederlands- en Engelstalige uitgave is een prachtig vogelkijkboek met een boodschap. Namelijk dat er langs de Noordzee veel schoons verloren is gegaan, dat er nog veel moois is om van te genieten hoewel ook dat onder druk staat.

Als we niet weten wat er op het spel staat, dan zal er nooit iets veranderen. Via zijn fotoboek wil Sijmen Hendriks laten zien dat het meer dan de moeite waard is om hard te knokken voor de Noordzee, onder meer door het aanwijzen van meer beschermde natuurgebieden, de visvangst te beperken en te zorgen dat er minder plastic in zee verdwijnt. Turn the tide, Keer het tij!

Hendriks is met zijn camera(‘s) viereneenhalf jaar lang door alle zeven landen langs de Noordzee getrokken, om de zee- en kustvogels rond de zee vast te leggen evenals de vaak imponerende landschappen waarin ze leven.

Het is een boek zonder tekst, alleen de vogelnamen en de locaties worden vermeld. Meer is ook niet nodig, want de fraaie platen vertellen allemaal hun eigen verhaal. Het verhaal namelijk we er alles voor moeten doen om de Noordzee met al zijn vogels en andere dieren voor verder verval te behoeden.

AdG, 23 oktober 2019