rupsen horen poepen

 Rupsen_hoor_je_poepen.jpg

Auteur
Jeanette Boogmans

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2010
208 pagina,s, 17×5 x 19 cm
ISBN 978 90 5011 325 0
€ 29,95

 

rupsen horen poepen

Praktijkgids natuurbeleving

Bij het lezen, bekijken, doorbladeren, terugbladeren in het boek ‘rupsen horen poepen’ wist ik niet meteen wat ik er mee aan moest. Er staat zo ontzettend veel in, zo veel ideeën, zo veel wetenswaardigheden, gedichten, foto’s, tips om de natuur te beleven.

Het lijkt wel een natuurgeloofsbelijdenis van auteur Jeanette Boogmans, die al haar kennis over de natuur, haar gevoelens over flora en fauna, haar denkbeelden hoe je jonge mensen daarbij moet betrekken, in één boek heeft gebundeld.

Dat levert zo’n vloed aan leesvoer op dat je er soms geen raad mee weet. Dus heb ik me na een tijdje verdwaald te zijn geweest in het boek, gedwongen terug te keren naar de essentie die Jeanette voor ogen heeft: hoe kan je onze kinderen de natuur laten beleven, met alle zintuigen die wij hebben.

Docenten, begeleiders, vaders, moeders, opa’s en oma’s vinden in deze gids een heleboel plannetjes om jongelui actief in de natuur bezig te houden, ze leren hun ogen, oren, mond, neus en tastzintuigen in alle seizoenen te gebruiken. Met dit zinnetje doe ik eigenlijk het boek te kort, want het valt in kort bestek niet te omschrijven hoeveel activiteiten Jeanette, al dan niet uit eigen ervaring, verzameld heeft.

‘rupsen horen poepen’ is geen leesboek. Het is een uitstekend doe-boek. Door de grote hoeveelheid informatie die de auteur in haar natuurbundel wilde verwerken moet je soms wat zoeken, maar er staan vele tientallen tips in om kinderen vanaf pakweg 6 jaar tot voorbij hun pubertijd (dus ook voor volwassenen!) met kleine en dagdeel vullende opdrachten bezig te houden. In kleine en met wat grotere groepen. Voelen, horen, zien, ruiken, proeven. Spannend en leerzaam voor jonge mensen, ontspannend voor grote mensen.

AdG, 20 augustus 2010