Jun04_03

Donderdag 3 juni 2004 – Kleine klapekster in Bentwoud!

Erg rustig is mijn vakantiemaand niet begonnen: vanavond fladderde een kleine klapekster rond in het Bentwoud
(gemeente Benthuizen). Een toch wel zeer zeldzaam te noemen vogel, die slechts sporadisch in ons land wordt gezien.
Het is een broedvogel van Oost-Europa, die hier nu en dan verdwaalt.

Op een, wat ik dacht, kalme avondwandeling kwam ik Luuk Punt in het Bentwoud tegen. We wilden genieten
van roepende kwartels (1 gehoord). Ik had net een gele kwikstaart staan fotograferen toen Luuk riep: een klauwier!

Al snel zagen we dat het geen grauwe klauwier was maar omdat we onze vogelboeken niet bij ons hadden,
wisten we na een paar telefoontjes pas zeker dat het niet om een ‘gewone’ klapekster ging
maar om de zeldzame kleine klapekster, ook een lid van de klauwierenfamilie.

De vogel was druk aan het foerageren, bad nu en dan waarbij hij zijn prachtige wit met zwarte staart liet zien
en zat vaak bovenop een takje. Het was al avond, het licht was niet ideaal meer en de afstand vrij groot,
maar toch ben ik best tevreden met deze foto’s van een unieke vogel.

Kleineklapekster030604E

Kleine klapekster (Lanius minor – Lesser Grey Shrike) in het Bentwoud.

Kleineklapekster030604A

Kleineklapekster030604F

Kleineklapekster030604G

Kleineklapekster030604

Kleineklapekster030604C

Kleineklapekster030604B

Kleineklapekster030604D

Kleineklapekster030604H