Jun04_28

Maandag 28 juni 2004 – Terug

De vakantiespullen zijn nog niet allemaal uitgepakt, Frans stof zit nog op de auto, foto’s van bijeneters en ander moois moeten nog ‘ontwikkeld’ worden, maar vandaag toch eerst even wezen vogelen. Via De Wilck, waar de vogels tussen het lange gras verborgen zitten, naar de Starrevaart.

In het riet bij de hut vloog een baardman met voedsel in zijn snavel, op het grote slik twee piepkleine kleine plevieren in de buurt van hun ouders, het leken net rennende witte erwten. Verder o.m. 41 lepelaars, 2 zwarte ruiters, 2 bonte strandlopers, 6 man smient (2 volop in de rui), 1 man wintertaling, 1 man rosse stekelstaart en 1 grasmus.

Kluut280604C

De Starrevaart is een prachtige broedkamer voor kluten. Er lopen al flinke jeugdige kluten rond, maar ook nog heel kleine pullen. Dat zijn vaak de jonkies van kluten waarvan het eerste broedsel om de een of andere reden is mislukt waarna ze een nieuwe poging wagen. Op de foto een ouderkluut (Recurvirostra avosetta – Pied Avocet) die lijkt te slapen maar intussen de in de buurt foeragerende kinderkluten nauwlettend bewaakt.

Rietgors280604A

Ook tal van rietvogels zijn nog volop bezig hun nageslacht te voederen, zoals deze vrouw rietgors (Emberiza schoeniclus – Reed Bunting, female).

Blauwereiger280604

Deze blauwe reiger (Ardea cinerea – Heron, juvenile) is dit jaar geboren (donkere kruin, geen sierveren) maar al volledig in staat voor zichzelf te zorgen.

Vanmiddag lui door het Bentwoud gescharreld. Een man en een vrouw bruine kiekendief waren op jacht, evenals 2 buizerds en 2 torenvalken. Op diverse plekken zongen bosrietzangers, grasmussen, kneuen, putters, opvallend veel rietgorzen terwijl er nauwelijks riet is, verder o.m. fitis, tjiftjaf, gele kwikstaart, spotvogel, deze keer geen kwartels gehoord.

Fazant_veer280604

In het Bentwoud vond ik vanmiddag deze veer, ik kon niet zo snel achterhalen van welke vogel hij afkomstig was. Uit deskundige reacties van lezers bleek dat het gaat om de negende pen uit het linker gedeelte van de staart van een fazanthaan.