240311 Kort en bol, lang en recht
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Sinds midden vorige week heb ik de eerste grutto’s in hun broedgebied gezien (foto’s dit weekend). Grote Hollandse grutto’s!
Op de pleisterplaatsen stonden er al honderden uit te rusten van hun reis, een mix van ‘onze’ grutto’s en IJslandse die iets kleiner zijn.
Zodra grutto’s zich echter laten zien op de weilanden in hun broedterritorium, weet je dat de gruttolente echt is begonnen.
De Wilck in Benthuizen/Hazerswoude is mijn gruttoparadijsje, al daalt ook hier het aantal weidevogels.
Op de foto boven een in 2006 in Zoeterwoude geringd mannetje, dat al diverse jaren op hetzelfde Wilckweiland landt.
Een mannetje: relatief korte snavel en bol koppie. Ter vergelijking een vrouwtje: lange snavel en recht voorhoofd.
Op onderste foto ook een mannetje (kort, bol). In het veld zijn die kenmerken niet altijd even makkelijk te onderscheiden.* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Aalscholvers broeden in kolonies, zoals bijv. in het Van Tuyllpark in Zoetermeer. Foto’s zaterdag.


* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
In de winter verzamelen patrijzen zich in groepen. Nu het broedseizoen nadert, vormen ze koppels. Nieuwe Driemanspolder donderdag.


* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Buizerds zijn niet bij alle medevogels populair. Deze buizerd kreeg althans een krijsende meeuw op zijn dak.


* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Foto van zich in de begroeiing verbergende ijsvogel. Niet eerder in Vogeldagboek gepubliceerde foto uit 2014.

Het broedseizoen is begonnen. Het voortplantingsfeest van dieren. Wij mensen genieten van deze ontluikende natuur.
In mijn jonge jaren was je al blij als je een verrekijker mocht vasthouden, nu lopen we met grote telelenzen rond
om al die pracht vast te leggen en anderen ervan mee te laten genieten. Hoe dichterbij, hoe mooier de foto’s.

De meeste fotografen respecteren het broedterritorium van vogels. Kom je te dichtbij, dan worden vogels verstoord.
Helaas zijn er voorbeelden waarbij nesten door dit gedrag naar hun grootje zijn geholpen. Bijv. van spechten en ijsvogels.
Het zijn soms bewuste acties van fotografen, soms onbewust gedrag van beginnende/onwetende natuurliefhebbers.

Daarom mijn oproep aan iedereen: houd afstand! Die telelenzen zijn krachtig genoeg. Spreek gerust anderen aan
als je ziet dat de grens met de vogel wordt overschreden. Ik heb dat tot mijn spijt vaak moeten doen, afgelopen week nog.
Al mijn foto’s zijn vanaf openbare locaties gemaakt en in elk geval let ik altijd op het gedrag van vogels of ik niet te dichtbij kom.


* Bunzing, Mustela putorius, Western Polecat, Putois d’Europe, Europäischer Iltis *
Zo’n prachtig dier, zo’n jammerlijke dood door een auto: bunzing gisteren langs de Broekweg in Zoeterwoude.


* Goudoogje, Chrysoperla carnea sl, Common Green Lacewing, Chrysope verte, Gemeine Florfliege *
Uit eigen tuin: een gewone gaasvlieg. In ons land komen circa twintig (sterk) gelijkende soorten voor.
In diverse talen worden ze goudoogje genoemd, naar de wetenschappelijke naam: Chrysos betekent goud en ops betekent oog.
De Nederlandse naam van gaasvlieg (orde van de Netvleugeligen) komt van ‘horrengaas’ waarop de vleugels enigszins lijken.


* Eikenmos, Evernia prunastri, Oakmoss Lichen, Évernie mousse du chêne, Eichenmoos *
* Melig takmos, Ramalina farinacea, Dotted Bush Lichen, Ramaline farineuse, Mehlige Astflechte *
Twee algemeen voorkomende en enigszins op elkaar lijkende struikvormige korstmossen vorige week in het Bentwoud.

 
***
Recensie

dier vrienden boek
Coco en June, Uitgeverij Infodok 2024, ISBN ISBN 978 90 0228 103 7, € 19,99
Een informatief boek met fraaie illustraties voor jonge lezers (vanaf 7 jaar) over dieren. Letters hier en daar lastig leesbaar.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.