231218 De mus van 2024


* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
In Vlaanderen is de huismus door het publiek gekozen tot de Vogel van het Jaar 2024, met een kwart van de stemmen.
In Nederland hebben Vogelbescherming en Sovon 2024 uitgeroepen tot het Jaar van de Huismus.
De bedoeling is dat er speciale aandacht aan dit mensvriendelijke maar ook kwetsbare vogeltje wordt gegeven.
KLIK HIER Voor meer informatie over de acties in NL en KLIK HIER hoe je de huismussen kunt helpen.
In onze tuin geniet ik elke dag weer van zo’n twintig à veertig huismussen. Ze zitten vaak in de klimop (te zingen).* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *

Niet alle roerdompen blijven ’s winters in hun Nederlandse broedgebieden. Sommige blijven hier, andere trekken zuidwaarts,
tot rond het Middellandse Zeegebied. Roerdompen trekken zelfs naar Afrika, zo is uit vogels met zenders gebleken.
Oost-Europese rietstieren verlaten hun koude broedgebieden geheel, want daar is geen visje meer te vangen. Die komen hierheen.
Als het ’s winters kouder wordt op het continent, vliegen roerdompen naar Groot-Brittannië. Achterblijvers verkleumen.

Met de warmere winters ondergaat dit gehele patroon ongetwijfeld verschuivingen. Maar mede door nieuwe moerasgebieden
zal de roerdomp iets vaker te zien zijn. Je moet dan wel goed opletten want het blijven de grootmeesters van de camouflage.
Op mijn achtste zag ik mijn eerste roerdomp, daarna nog talloze malen. Elke keer ben ik nog verbaasd hoe ze zich zo verdekt weten op te stellen.
En waarom eigenlijk? De meeste van hun, eveneens mooie, soortgenoten (op rietaapjes en kwakken na) schamen zich niet voor hun afkomst.

In de rietkragen in mijn omgeving zie ik regelmatig overwinterende roerdompen. In het Zoetermeerse Noord-Aagebied, in Zevenhuizen,
woensdag dook op de Starrevaart een roerdomp naast de kijkhut in het riet. Ik kon hem niet meer vinden.
Een uurtje later vloog de vogel op enkele meters afstand van de hut naar de andere kant van de Vogelplas.
Vrijdag fietste ik in het Bentwoud. Vrijwel onopvallend stond de roerdomp in het riet (foto’s). Ben op mijn krukje gaan zitten,
op zo’n vijftien meter afstand, heb wat foto’s gemaakt maar mijn lievelingsvogel vertrouwde mij kennelijk niet en vloog onverwacht weg.


* Zwartbuikwaterspreeuw, Cinclus cinclus cinclus, Black-bellied Dipper, Cincle plongeur à ventre noir, Schwarzbauch Wasseramsel *
De waterspreeuw op de Zoetermeerse Plas is er nog steeds. Soms is hij een dag zoek; dan zit hij waarschijnlijk aan een andere kant.
De ZP is heel groot, en diep, gebruikt voor zandwinning. De waterspreeuw benut aflopende taluds om in het water diertjes te vangen.
Honderden mensen hebben deze in onze contreien zeldzame vogel inmiddels gezien. Voor mij op enkele minuten afstand. Donderdag.
Het lijkt te gaan om de Noord- en Oost-Europese zwartbuikwaterspreeuw, hoewel de roodbruine borstveertjes enige twijfels oproepen.
Roodbuikwaterspreeuwen zijn minder zeldzaam. Ze broeden in Midden-Europa (o.m. Ardennen) en bij uitzondering ook in Zuid-Limburg.


* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
Op de Starrevaart is heel wat gaas gespannen om de kwetsbare rietkragen tegen grazende (grauwe) ganzen te beschermen.
Ik had al een waterral horen zingen en even later zwom hij langs het gaas de dichte begroeiing in; daar voelen ze zich veel beter thuis.


* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Veel eendensoorten hebben al paartjes gevormd. Zoals deze wilde eenden: voorspel, paring en het traditionele rondje rond de bruid.* Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck, Fuligule morillon, Reiherente *
Ze zijn niet zo opvallend gekleurd als veel andere soorten eenden, maar door hun eenvoudige verenkleed ogen ze subtiel mooi.
Boven een vrouwtje donderdag, Prielenbos. De twee mannetjes zwommen woensdag op de Starrevaart. In winterkleed is determinatie
soms best lastig. Maar nu ze (bijna) hun zomerkleed hebben aangetrokken, valt dat wel mee.


* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
Op de Starrevaart verbleven de afgelopen week dik twintig kleine zwanen. Onder slecht licht deze foto op grote afstand gemaakt.


* Anjerbladroller, Cacoecimorpha pronubana, Carnation Tortix, Tordeuse de l’oeillet, Mittelmeer-Nelkenwickler *
In onze woonkamer zat dit motje tegen het raam. Het is de algemeen voorkomende anjerbladroller.

 
***
Recensies

De kanoet
De veranderende wereld door de ogen van een trekvogel
Rob Buiter, Noordboek Natuur 2023, ISBN 978 94 6471 082 3, € 24,90
Een interessant boek over een interessante vogel: de kanoet. Een boek waar je wijzer van wordt.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
Veldgids Vogeltrek in beeld
Trekvogels herkennen aan hun vliegbeeld
Gobin en Dijksterhuis, KNNV Uitgeverij 2023, ISBN 978 90 5011 923 8, € 32,95
Een mooi en leerzaam boek met veel foto’s van (trek)vogels in de vlucht.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
De wilde planten van België
Annelies Jacobs, Lannoo 2023, ISBN 978 94 0149 620 9, € 49,99
De ontdekkingsreis naar De wilde planten van België is een bijzonder floraboek!
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.