Vogels en de liefde

Auteur
Elvira Werkman

Illustraties
Maxime Beck

Uitgave
Boekscout 2023
136 pag’s, 15 x 21 cm
ISBN 978 94 648 9380 9
21,99

Vogels en de liefde

Niets menselijks is de vogels vreemd, of moet je zeggen: niets vogelijks is de mensen vreemd? Op deze vraag krijg je geen antwoord. Wel dat het liefdesleven van vogels net zo rijk gevarieerd is als dat van mensen.

Elk hoofdstuk heeft zijn eigen thema. Het onderwerp wordt daarin eerst in algemene zin met voorbeelden behandeld. Daarna krijgt een bepaalde vogelsoort een plaats. Regelmatig doet de schrijfster dat in de vorm van een interview met een deskundige van de soort. Zo begint het hoofdstuk ‘de vrouw bepaalt’ met een verhaal over kauwen, zebravinken en haviken. Daarna volgt een interview met merelkenner Hay Wijnhoven die al twintig jaar merels bestudeert. Van hem komen we veel meer over de merelvrouwen te weten.

Door die opzet is het een heel gevarieerd boek geworden dat erg leesbaar is geschreven. We lezen over de dubbele agenda van de heggenmus. In onze beleving eersteklas schuinsmarcheerders, zowel mannetje als vrouwtje. En de eieren die het lieftallige pimpelmeesje in onze nestkastjes legt, vinden vaak hun oorsprong bij verschillende vaders. Ganzen en zwanenparen blijven hun leven lang bij elkaar. Maar als je denkt dat elk ganzenpaar elk jaar tot broeden komt, is dat toch net even anders.

Sommige soorten zijn trouw aan hun broedplek. Gedurende het broedseizoen zoeken ze elkaar op, maar daarna scheiden hun wegen om elkaar in het volgende voorjaar weer op te zoeken. Ooievaars en tureluurs zijn daarvan voorbeelden. Hoe verwonderlijk is het niet dat tureluurs in het voorjaar weer exact dezelfde graspol weten te vinden als het jaar daarvoor om een nest te maken? En hetzelfde geldt voor ooievaars en andere vogels.

Homoseksualiteit is in de vogelwereld geen uitzondering. Ook bij van nature monogame vogels, zoals de flamingo, komt dat voor. Een lesbisch pinguïnpaartje kreeg kennis aan een alleenstaande man en vormen nu een trio. Het voert te ver om van alle liefdesvarianten een voorbeeld te geven. Als je meer wil lezen over echtscheidingen, overspel, harems, kuikenadoptie, zomerhuwelijken en ook eeuwige trouw, pak het boek en geniet. Het verruimt je blik. De illustraties van Maxime Beck tonen de vogels in hun natuurlijke omgeving en zijn prachtig uitgevoerd.

Ko Katsman, 11 november 2023