231018 Bessenoogst

Kramsvogel_Zanglijster171023
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *
De (lijster)bessen zijn op veel plekken rijp. In Zoetermeer staan de bessenstruiken overvol met bessen.
Koperwieken, kramsvogels, zanglijsters, merels en andere vogeltjes snoepen ervan.
Hier een kramsvogels (links) en een zanglijster. Alle andere ‘bessenfoto’s’ ook gisteren gemaakt.

Koperwiek171023
* Koperwiek, Turdus iliacus, Redwing, Grive mauvis, Rotdrossel *

Kramsvogel171023A
* Kramsvogel, Turdus pilaris, Fieldfare, Grive litorne, Wacholderdrossel *

Roodborst171023
* Roodborst, Erithacus rubecula, Robin, Rouge-gorge familier, Rotkehlchen *

Pimpelmees171023
* Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, Blue Tit, Mésange bleue, Blaumeise *

Pimpelmees171023
* Zwartkop, Sylvia atricapilla, Blackcap, Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke *
In deze tijd van het jaar zijn juveniele en adulte vrouwtjes zwartkop nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
Steeds meer zwartkoppen nemen het ‘risico’ van overwintering in ons land waarbij ze minder voedsel vinden.
Maar als ze de winter overleven, hebben ze de gevaarlijke trektocht vermeden en kunnen ze de beste broedplaatsen uitzoeken.
En vrouwtjes de fitste mannetjes! Ook tjiftjafs blijven vaker ’s winters bij ons hangen. Ik hoor en zie ze op het ogenblik overal.

Sijsje171023
* Sijs, Spinus spinus, Eurasian Siskin, Tarin des aulnes, Erlenzeisig *
Een vrouwtje sijs op elzenproppen. Op elzen zag ik ook veel putters en vinken foerageren en enkele kepen.

Buizerd161023
Buizerd161023F
Buizerd161023E
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Een jonge buizerd (lichte irissen) liet zich maandagmiddag in de Nieuwe Driemanspolder uitgebreid fotograferen.
De vogel zat langdurig op een paaltje te poetsen (en te poepen) en naar muizen en wormen te loeren.
Tweemaal dook hij naar beneden in het gras, eenmaal leek hij een muis of een ander diertje te hebben verschalkt.
Kennelijk kwam hij in het territorium van een torenvalk want na twee duikaanvallen vloog de buizerd weg.

 
* Aalscholvers en kokmeeuwen *
Enkele lezers meldden dat zij wel eens een ruzie tussen een aalscholver en een kokmeeuw hadden gezien.
Maar nooit dat een aalscholver een adulte kokmeeuw tot dodens toe aanviel, zie het vorige Vogeldagboek.
In 2012 waren er waarnemingen van een (eveneens jonge) aalscholver die kuikens van kokmeeuwen opvrat.
Dat gebeurde op verschillende dagen in de Groningse Kropswolderbuitenpolder. Hier staan verslagen en foto’s.