231013 Aalscholver sloopt kokmeeuw


* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Een aalscholver heeft een kokmeeuw aangevallen en hakt minutenlang op hem in. En laat hem vervolgens achteloos liggen.

Aalscholvers eten uitsluitend vis. Waarom viel deze aalscholver dan deze kokmeeuw tot dodens toe aan?
Was de meeuw misschien al gewond toen hij aangevallen werd? Wist de jonge schollevaar niet dat hij die vleugels toch niet kon opslokken?
Ik kan wel dooddoeners gebruiken als ‘zo is de natuur’ en ‘de natuur is hard’, maar toch greep dit tafereel me aan.
Een ogenschijnlijk zinloze moordpartij. Ik heb aalscholvers met grote snoeken en andere vissen zien worstelen, maar een vogel?

Het was woensdagmiddag toen ik in een sloot langs de akkers van de Eendragtspolder in Zevenhuizen de slooppartij zag.
Het begin heb ik gemist. De aalscholver pikte hard in op de kokmeeuw die tegen de steile oever van het bouwland lag.
Nu en dan liet de aalscholver hem een paar seconden ‘vrij’, maar hij was kennelijk – al niet meer – in staat om weg te vliegen.
De aanvaller trok de meeuw telkens naar het midden van de vaart, de kokmeeuw probeerde telkens naar de kant te krabbelen.

Voor mijn gevoel duurde het hele drama een minuut of tien, maar op de foto’s zag ik dat er slechts vier minuten voorbij waren gegaan.
Toen gaf de aalscholver het op en vloog weg, de kokmeeuw als voor dood achterlatend. Was hij dood of doodvermoeid?
Hulp bieden of uit zijn lijden verlossen kon niet: de vogel was onbereikbaar op de akkers en lag onderaan een glooiing.
Gisteren in de regen kon ik de vogel niet meer vinden. Door een ander dier opgegeten, of toch nog weggevlogen?


De kokmeeuw heeft geen schijn van kans tegen zijn veel grotere en sterkere belager.


De aalscholver trekt de kokmeeuw steeds naar het midden van de vaart en die probeert alsmaar de walkant te bereiken.


Ineens geeft de aalscholver het op en laat de duidelijk zwaar gehavende kokmeeuw achter.


De aalscholver vliegt recht op me af (nog flinke afstand hoor!) en verdwijnt uit het zicht.


De kokmeeuw ligt voor apegapen aan de onderkant van een bouwland. Het zou me verbazen als de vogel het overleefd heeft.


* Groenpootruiter, Tringa nebularia, Greenshank, Chevalier aboyeur, Grünschenkel *
Een groenpootruiter dinsdag bij de Flauwers en Wevers inlagen op Schouwen. Tijdens de trek regelmatig te zien.
Ze worden soms verward met de zeldzame poelruiter. Die is echter kleiner en heeft een heel dunne, rechte snavel.


* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
Juveniele zwarte ruiter bij de Plompe Toren. Gelijkende jonge tureluurs hebben ook oranje poten maar niet zo’n lange, dunne snavel.
In Zeeland zie je in dit seizoen vaak op lage bodems, ziltige oranjeachtige begroeiing, soms met wisselende kleuren. Dit is zeekraal.


* Ekster, Pica pica, Common Magpie, Pie bavarde, Elster *
* Schaap, Ovis aries, Sheep, Mouton, Hausschaf *
Persoonlijke, aangename huidverzorging door gespecialiseerde eksters! Te boeken in Benthuizen…


* Grijze zeehond, Halichoerus grypus, Grey Seal, Phoque gris, Kegelrobbe *
De vissende zeehonden in de Brouwerspuisluis trekken altijd veel bekijks. Hier een grijze zeehond.