230919 Jonge zeearend

Zeearend180923D
Zeearend180923
* Zeearend, Haliaeetus albicilla, White-tailed Eagle, Pygargue à queue blanche, Seeadler *
Als je zo’n imposante zeearend ziet vliegen, raak je onwillekeurig geïmponeerd door de enorme omvang van deze jager.
Ze vreten alles wat voorhanden is, van vogels tot vis tot aas. Gistermorgen ving hij soepel een flinke vis.
Het is een jonge (geringde) vogel, in 2021 in Nederland uit het ei gekropen. Een mannetje. Gezien op Vogelplas Starrevaart.
Zeearenden bereiken in hun vijfde levensjaar het volwassen kleed, maar zijn na drie-vier jaar al geslachtsrijp.

Knobbelzwanen160923
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Knobbelzwanen zaterdag in de Barrepolder, Zoeterwoude.

Knobbelzwanen veroorzaken schade aan graslanden, ontegenzeggelijk. Elk levend wezen oefent nu eenmaal invloed uit op andere wezens.
Ook de voor onze levensmiddelen onmisbare en (meestal) gewaardeerde boeren veroorzaken schade; de gevolgen worden steeds duidelijker.
Natuurlijk schieten we ze niet af – absurde gedachte trouwens – maar moeten we dieren die (enige) beschadiging aanrichten wel afknallen?
Nee, zegt de Raad Van State, er zijn voldoende andere middelen om knobbelzwanen te verjagen, via knallen, laser, drones, robots.

De provincie Zuid-Holland, op advies van de Faunabeheereenheid (jagers), probeert al jaren zwanen door afschot onder de duim te krijgen.
Dat werkt niet. Elke burger en boer weet dat snoeien doet groeien en dat leeggeschoten plekken meteen sneller dan voorheen worden opgevuld.
Een fatsoenlijke schadevergoeding voor nadeel door medebewoners van ons gezamenlijke bewoonde land vind ik prima. Maar s.v.p. niet doden!

Overigens had de Raad van State, de hoogste rechter, een week geleden nog een punt om afschot van zwanen te verbieden.
Tussen knobbelzwanen zitten ’s winters kleine zwanen, schaarse vogelsoort uit Siberië. Ze zijn beschermd, zijn makkelijk over het hoofd te zien.
De RvS vreest dat ze kunnen worden gedood. Een ander punt: het wrede dood meppen van gewonde knobbels is niet (meer) toegestaan.
Als alle bestrijdingsmiddelen van knobbelzwammen niet werken, zegt de RvS, is afschot onder heel strenge voorwaarden wel een mogelijkheid.

Grotezilverreigers180923
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
’s Winters zijn er zo’n 2500 (SOVON) grote zilverreigers in NL. Zeker ook in het westelijk deel van het Groene Hart, mijn ’territorium’.
Elke dag zie ik er veel, gistermorgen bij een net uitgebaggerde sloot in de Oostbroekpolder in Zoeterwoude stonden er meer dan dertig!

Dodaars_Holtveen290823
Dodaarzen020923
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Begin september, Dwingelderveld, Holtveen, dodaarsjes ruiend naar het winterkleed.

IJsvogel180923
IJsvogel180923A
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
In het plasje bij de parkeerplaats van de Starrevaart zitten vaak ijsvogels. Gisteren een mannetje, klein beetje rood aan de ondersnavel.

Rododendroncicade280823
* Rododendroncicade, Graphocephala fennahi, Rhododendron Leafhopper, Cicadelle du rhododendro, Rhododendronzikade *
In onze vakantietuin in Anholt krioelde het van de rododendroncicades. Oorsprong Noord-Amerika, sinds de jaren zeventig in Europa.

Dennenvoetzwam020923
* Dennenvoetzwam, Phaeolus schweinitzii, Velvet-top Fungus, Phéole de Schweinitz, Kiefern-Braunporling *
Zoals met de meeste zwammen: mooi om te zien. Deze zwam parasiteert op de wortels van levende naaldbomen, of op stronken.
De zwam veroorzaakt bruinrot in de wortels en de voet van de boom, wat kan leiden tot grote schade aan naaldhoutbomen.

 
***
Recensies

De biologische klok
Levensritmes in beeld
Helen Pilcher, KNNV Uitgeverij 2023, ISBN 978 90 5011 927 6, € 24,95
Een onderhoudend en wetenswaardig boek met tal van verrassende feiten over de natuur op onze aarde. Met interessante infographics.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

Darwins fabuleuze wormenshitshow
Owen en Millward, Infodok 2023, ISBN 978 90 02 27831 0, € 16,99
Prettig geschreven jeugdboek (vanaf zes jaar) over het grote nut van wormen. Met veel en humoristische illustraties.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.