230717 Twee muizen in twee seconden

Blauwereiger120723
Blauwereiger120723A
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Woensdagmorgen, Zevenhuizen. Een blauwe reiger heeft een (veld)muis te pakken.
Ik grijp mijn camera, maak een foto die ‘geklokt’ wordt op 09:54, muis naar binnen, camera in fietstas.
Ik kijk op, heeft Blauwe Jaap warempel alweer een muis te pakken. 09:55!

Boomvalk140723
* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Vrijdag. Hoog boven het Bentwoud was een boomvalk op jacht naar libellen, andere insecten of vogeltjes.
Sinds 1990 is het aantal broedparen van deze sierlijke valk met 5% per jaar afgenomen, tot enkele honderden paartjes.

Waterhoen210623
* Waterhoen, Gallinula chloropus, Common Moorhen, Gallinule poule d’eau, Teichhuhn *
Waterkippies klimmen graag op takken of in riet, om van de planten (knoppen) te eten of om zich te poetsen.

Meerkoeten140723
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Meerkoetouder die kuikentje voert. Tafereeltjes als deze zie je dagelijks maar het blijft vertederend.

Haas110723
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Het is (gelukkig) nog lang geen jachttijd, maar toen deze haas mijn camera zag, kreeg hij een vreselijk visioen en dook weg.

Gewonedoolhofspin_Plasttewielwebspin_juli23
* Gewone doolhofspin, Agelena labyrinthica, Funnel Web Spider, Agélène labyrinthe, Labyrinthspinne *
* Platte wielwebspin, Nuctenea umbratica, Walnut Orb-weaver Spider, Araignée des fissures, Spaltenkreuzspinne *
Twee algemeen voorkomende spinnen. De gewone doolhofspin maakt een trechterweb met allerlei struikeldraden, warrig.
In eigen tuin. In het Bentwoud een platte wielwebspin, die een regelmatig gevormd wielweb maakt.

Eikenpage140723A
Eikenpage140723
* Eikenpage, Favonius quercus, Purple Hairstreak, Thécla du chêne, Blauer Eichenzipfelfalter *
Eikenpages komen vooral op zandgronden voor, maar in het Bentwoud (klei) in Benthuizen kun je ze ook zien.
Ze vliegen langs bosranden met eiken. Als het hard waait zie je ze nauwelijks. Vrijdag stond de wind gunstig
en zag ik vijf vrouwtjes. M’s hebben geheel blauwe bovenvleugels, V’s alleen een blauwpaarse vlek op de voorvleugels.

Kleinekarthuizerslak270623
* Kleine karthuizerslak, Monacha cartusiana, Chartreuse Snail, Petit moine, Kartäuserschnecke *
Een klein slakje, eind juni in het Bentwoud gefotografeerd. Zag er enigszins afwijkend ten opzichte van andere slakjes uit.
Pas afgelopen weekend op zoek naar de naam gegaan. Blijkt het om een zeldzame kleine karthuizerslak te gaan!

* Geen sluipwesp maar een steltmug *

Steltmug150623
* Steltmug, Limoniidae indet, Stelzmücke unbek *

Met dank aan de lezers die me op het rechte pad hielpen: het insect met de ‘gebrandschilderde’ vleugels
uit het vorige Vogeldagboek was geen sluipwesp maar een vrouwelijk mug uit de familie Limoniidae.
Uit Wikipedia: ‘Steltmuggen vormen een familie uit de orde Diptera. Ze lijken op langpootmuggen
maar zijn veel kleiner. In totaal zijn er 10.494 soorten beschreven in 150 geslachten,
waarvan meer dan 40 geslachten bekend zijn in Nederland en 148 soorten in Nederland voorkomen.
Er is weinig bekend over steltmuggen wat voortplanting betreft, eitjes worden gelegd in water,
de grond en in plantaardig afval. De vliegtijd is van de herfst tot de lente.’
De naam ‘steltmuggen’ zullen ze wel te danken hebben aan hun lange, dunne poten.

 
***
Recensie

Vogels als inspiratiebron voor creatieve en duurzame oplossingen
De bionische vogel
Van Broekhoeven en Westermann, KNNV Uitgeverij 2023, ISBN 978 90 5011 891 0, € 22,95
Een fijn geschreven boek met prachtige illustraties over duurzame technische oplossingen die we van vogels kunnen leren.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.