290522 Kleine held in de tuin

Kleineheldenboktor200523
Kleineheldenboktor200523Al
* Kleine heldenboktor, Cerambyx scopolii, Petit capricorne, Kleiner Eichenbock *
Zaterdagmorgen, een onbekende kever in de tuin. Het diertje liet zich makkelijk fotograferen, daarna begon de determinatie.
Het moest welhaast een boktor zijn: langwerpig lichaam, sprieterige poten en lange tasters (voelsprieten).
In de boekenkast staat de doelmatige serie determinatiegidsen van EIS/NEV/Naturalis: de Entomologische Tabellen.
Gezocht in ‘De Nederlandse boktorren’ van Theo Zeegers en Theodoor Heijerman en alles wees op een kleine heldenboktor.
Ca. 2,5 cm, geheel zwart, afgerond uiteinde dekschild, gerimpeld halsschild, zijdoorns (onderste pijl), heel lange sprieten,
tweede sprietlid korter dan breed (bovenste pijl). Een heel zeldzaam insect, zelfs in België en in Zuid-Nederland.
Er zijn een paar waarnemingen in de rest van ons land. Zou de kleine held meegelift zijn met de harde wind van de laatste tijd?

Roerdomp210523A
Roerdomp210523G
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Dit is één van de twee roerdompen die gisteren dicht bij elkaar in een rietkraag stonden.
De een vloog later een klein eindje weg, de ander kroop het riet in. Vrouwtje dat even van het nest was geweest?
Net zoals de hele levenswijze van roerdompen, waren ook deze gedragingen door geheimzinnigheid omgeven.

Gierzwaluw160523B
* Gierzwaluw, Apus apus, Common Swift, Martinet noir, Mauersegler *
Leek de gierzwaluw in een vorig Vogeldagboek op een gevechtsvliegtuig (zoals een Engelse lezeres schreef),
op deze foto een gierzwaluw in de klassieke ‘houding’ van een sikkel. Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer.

Roodkopvuurkever220523
* Roodkopvuurkever, Pyrochroa serraticornis, Red-headed Cardinal Beetle, Cardinal à tête rouge, Rotköpfiger Feuerkäfer *
Het insectenseizoen is met dit mooie weer volop losgebarsten. In het Prielenbos/Zoetermeer vanmorgen volop roodkopvuurkevers.

Meeldauwlieveheersbeestje220523
* Meeldauwlieveheersbeestje, Halyzia sedecimguttata, Orange Ladybird, Grande coccinelle orange, Sechzehnfleckige Marienkäfer *
Eén van de teerst gekleurde lieveheersbeestjes is wel het meeldauw-lhb, met bleekoranje lijf en geel op de kop.

Kniptorren220523_coll
* Kniptor onbek, Ampedus spec *
* Roodaarskniptor, Athous haemorrhoidalis, a click beetle, un taupin, Rotbauchiger Laubschnellkäfer *
Kniptorren kunnen ter verdediging liggend op hun rug omhoog springen met een knapje of een tikje, vandaar de naam.
Veel van de circa 45 soorten in ons land kunnen niet op het oog of via een foto op naam worden gebracht. Prielenbos.

Boshyacint220523
* Boshyacint spec, Hyacinthoides spec, Hyacinthoides unknown, Jacinthe des bois spec, Hasenglöckchen unbest *
Ook in het Prielenbos enkele boshyacinten, aan het einde van hun bloeitijd.

Vroegeglazenmaker220523A
* Vroege glazenmaker, Aeshna isoceles, Green-eyed Hawker, Aeshna isoceles, Keilfleck-Mosaikjungfer *
Een mannetje vroege glazenmaker vanmiddag in het Bentwoud. De ogen zijn nog niet helemaal op hun felgroene kleur.