230531 Vogeldagboek met vakantie

Het was een bewogen jaar, met ziekenhuisopnames en andere beslommeringen. Nu lijkt alles aardig onder controle.
Goed moment om een lange pauze in te lassen. Altijd met het oog op de natuur en de camera in de aanslag.
Dit (langere) Vogeldagboek is voorlopig het laatste. Rond de zomer (21 juni) is er een nieuw Vogeldagboek. Tot dan!

De komende weken doe ik niet alleen rustig aan, maar ga ik ook mijn nieuwe camera uitproberen.
Beschouw het als een vervroegd vaderdagcadeau, met een forse bijdrage van de lezers uit het Donatiepotje, waarvoor veel dank!
De camera is de Canon R6 II, de geavanceerde opvolger van de R6 I. Nu beschik ik gelukkig ook over een reservecamera.
Bovendien hoef ik niet meer telkens van lens (tele en macro) te wisselen; dat is bepaald niet bevorderlijk voor de apparatuur.

Roerdomp310523K
Roerdomp310523I
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Dit zijn de eerste foto’s met de R6 II, vanmiddag in het Bentwoud. De instellingen moet ik nog verfijnen, maar ik ben al heel tevreden.

Woudaapje240523C
Woudaapje270523
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De hele natuur is dit jaar wat trager op gang gekomen dan vorig jaar. De eerste rietaapjes arriveerden keurig ‘op tijd’,
maar ze waren daarna niet bijster actief. Op 12 mei hoorde en zag ik het eerste mannetje, na een week volgde een tweede.
Vrouwtjes heb ik nog niet gezien, die komen heus wel. Misschien zijn ze er al maar door de onophoudelijk harde wind kruipen ze weg.

Bruinekiekendief230523B
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Vrouwtje bruine kiekendief sleept kleine takjes naar haar nest (23 mei). Wellicht heeft ze al kuikens:
totdat de jongen drie à vier weken oud zijn, blijft ze met nestmateriaal aankomen.

Huismus230523
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
In onze tuin hangen al heel lang twee huismussennestkasten. Jaren geleden was er een broedgeval,
maar koolmezen hebben de jonge mussen uit de kast gegooid. Daarna broedden er alleen kool- en pimpelmezen.
Dit mannetje zit al weken in de invlieggaten en op de kast te roepen om een vrouwtje. Tot nu toe zonder succes.

Vlaamsegaai_Huismus230523
* Vlaamse gaai, Garrulus glandarius glandarius, European Jay, Geai des chênes, Eichelhäher *
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Aan de andere kant van de achtertuin staat een krentenboompje. Daarin brak vorige week een heel tumult los.
Wat bleek, een Vlaamse gaai had een jonge huismus (die bij ons komen eten) te pakken. Voedsel voor de gaaikuikens?

Bosrietzanger270523
* Bosrietzanger, Acrocephalus palustris, Marsh Warbler, Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger *
In hetzelfde bosje langs de Benthuizerplas als vorig jaar zingt een (dezelfde?) bosrietzanger zijn gevarieerde liedje.

Grauwevliegenvanger230523E
Grauwevliegenvanger230523B
* Grauwe vliegenvanger, Muscicapa striata, Spotted Flycatcher, Gobemouche gris, Grauschnäpper *
In het Zoetermeerse Prielenbos is er een waarschijnlijk broedgeval van grauwe vliegenvangers. Best bijzonder.
Ik heb enkele malen een mannetje gezien, steeds op dezelfde plek. Zijn liedje is zo zacht dat ik het nauwelijks hoor.

Zestienstip_Koolzwartedoder210523
* Zestienstippelig lieveheersbeestje, Tytthaspis sedecimpunctata, 16-spot Ladybird,
Coccinelle à 16 points, Sechzehnpunkt-Marienkäfer *
* Koolzwarte metselspinnendoder, Auplopus carbonarius, Agénie charbonnière, Tönnchenwegwespe *
Insecten uit eigen tuin: zestienstippelig lieveheersbeestje en een koolzwarte metselspinnendoder.
De laatste is een sluipwesp uit de familie spinnendoders, een halve tot één centimeter groot.

Fluweelzweefvlieg_Donkerewespvlieg220523
* Fluweelzweefvlieg onbek, Parhelophilus spec, Teichrand Schwebfliege unbest *
* Donkere wespvlieg, Temnostoma bombylans, Dusky Falsehorn, Milésie bourdon, Hummel Moderholzschwebfliege *
Insecten uit het Noord-Aagebied in Zoetermeer. Een fluweelzweefvlieg en een donkere wespvlieg.
Er komen enkele soorten zweefvliegen in ons land voor (links), op foto’s niet van elkaar te onderscheiden.
Zeldzaam is de veenfluweelzweegvlieg, algemeen zijn de bos- en de gewone fluweelvlieg.
De donkere wespvlieg lijkt in vlucht en gedrag en kleur sterk op wespen. Als ze zitten, zie je het verschil pas.

Geelbuikschildpad220523
* Geelbuikschildpad, Trachemys scripta scripta, Yellow-bellied Slider, Tortue de Floride, Gelbbauch-Schmuckschildkröte *
In de Benthuizerplas – en in vele wateren elders – zwemmen door ‘liefhebbers’ losgelaten Amerikaanse moerasschildpadden.
Vorig jaar zaten er op dezelfde plek drie, nu zag ik er twee, waarvan de linker in elk geval een geelbuikschildpad is.

Itsy120523
* Itsy *
Ook Itsy zal er geen probleem van maken dat haar baasje de komende tijd meer aandacht aan haar kan schenken.
Ik zeg ‘baasje’, dat is mijn naam voor haar, maar ‘vrouwtje’ (Nelly dus) is voor haar het ‘echte’ baasje!