Fotoveldgids amfibieën

Fotoveldgids_amfibieen

Samenstelling
Paul van Hoof & Raymond Creemers

Foto’s
Paul van Hoof

Uitgave
RAVON 2023
108 pagina’s, 15 x 21 cm
ISBN 978 90 831179 2 8
€ 17,50

Fotoveldgids amfibieën

Alle soorten en stadia in beeld

In ons land komen zestien soorten amfibieën voor: salamanders, kikkers en padden. Plus drie exoten. Een overzichtelijk aantal, zou je denken. Maar al die diertjes hebben vele verschijningsvormen in hun stadia van ei tot larve tot volwassen amfibie. RAVON heeft nu een prachtige en erg handige fotogids uitgebracht met maar liefst vijfhonderd foto’s om de determinatie te vergemakkelijken.

De meeste volwassen amfibieën zijn niet al te moeilijk te herkennen. Met larven is dat vaak wat lastiger. Maar waar het ’te moeilijk’ wordt, geven de auteurs extra aanwijzingen. Voornamelijk via foto’s en korte aanwijzingen, want de gids bevat weinig tekst, zodat hij makkelijk in het veld meegenomen kan worden.

Voorbeelden van die extra toelichting zijn de pagina’s heikikker versus bruine kikker waarmee bij determinatie fouten gemaakt kunnen worden. Of met de larven van gewone pad versus rugstreeppad. Van alle amfibieën zijn er foto’s van buikpatronen, keelpatronen, buik-, flank- en bovenaanzichten en portretten van de dieren.

De enige soorten die slechts door specialisten op oog en geluid te herkennen zijn, zijn de drie groene kikkers: poelkikker, bastaardkikker en meerkikker. Ik let altijd op de blaaskaken (resp. wit, lichtgrijs en donkerder grijs), maar dat kenmerk is niet altijd te zien en is ook niet altijd betrouwbaar. Voor zekerder determinatie moet je de kikkers vangen en de graafknobbels bekijken.

Er is een beknopte woordenlijst met uitleg van begrippen. Daarin had ook wel ‘parotoïde’ mogen staan, want bij de beschrijvingen wordt niet goed toegelicht dat dit de gifklieren van amfibieën zijn. De parotoïden scheiden gif af. Sommige soorten, zoals de vuursalamander en de gewone pad, hebben grote ‘oorklieren’, bij andere soorten zijn ze klein zoals bij de kleine watersalamander.

Herkenningsboeken als deze Fotoveldgids amfibieën zijn, mits goed uitgevoerd, ontzettend handig voor beginnende en ervaren herpetologen. En deze gids ís zeer bruikbaar. Met complimenten voor de fotograaf (Paul van Hoof) die jarenlang foto’s van alle stadia van de amfibieën heeft gemaakt onder gelijke omstandigheden: vrijstaand op een witte ondergrond onder dezelfde lichtcondities. Dit monnikenwerk betaalt zich nu uit in honderden prachtige en scherpe afdrukken.

AdG, 9 mei 2023