Kom erbij, in mijn wei!

Kom_erbij_in_mijn_wei

Auteurs
Vera de Backker & Rob Buiter

Illustraties
Vera de Backker

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2023
28 pagina’s, 20 x 20 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 914 6
€ 14,95

Leeftijd
2 – 6 jaar

Kom erbij, in mijn wei!

Maak kennis met de weidevogels

In de serie ‘Maak kennis met…’ verscheen eerder ‘Dit is mijn tuin’. Met de kleinkinderen op schoot keken we naar vogels die voedersilo en -huisje bezochten. En brachten ze dan op naam.

Dat gaat met weidevogels wat lastiger. Maar wat is er leuker dan met je (klein)kinderen in een zitje een rondje te fietsen? Alles wordt onderweg benoemd en als je dan door een weidevogelgebied fietst en al die prachtige vogels hoort en ziet, kan je dat thuis nog eens dunnetjes overdoen met dit boekje in de hand.

De acht meest voorkomende weidevogels passeren de revue. Grutto, kievit, tureluur en scholekster als de meest bekende, maar ook slobeend, gele kwikstaart, veldleeuwerik en wulp worden besproken. De tekst is een doorlopend verhaal. Je komt veel te weten over het gedrag en leefwijze. In een apart kader vind je de zakelijke informatie over de soort met een QR-code. Die code leidt je naar de website van Vogelbescherming waarop je nog meer informatie vindt. Je krijgt daar ook de geluiden van de specifieke soort.

De doelgroep, kinderen van twee tot zes jaar, wordt niet lastig gevallen met alle problemen rond weidevogels. De vogels verblijven in een kruidenrijk weiland en hebben alleen last van elkaar. Van verdroging, vermesting en verzuring hebben ze niets te vrezen. Geen tractoren die met twintig kilometer per uur met maaimachines door de weilanden razen. De mens komt er niet aan te pas.

Het schetst een ideaalbeeld zoals we dat in de vijftiger jaren van de vorige eeuw konden meemaken. Persoonlijk vind ik dat niet zo’n punt. Moet je jonge kinderen confronteren met problemen die volwassenen hebben veroorzaakt, of laat je ze nog even in een ideale wereld?

De illustraties zijn duidelijk, elke weidevogel is heel goed te herkennen. Een boekje waar je met jonge kinderen veel plezier aan kunt beleven.

Ko Katsman, 28 maart 2023