230210 Humes bladkoning

Humesbladkoning090223D
Humesbladkoning090223C
* Humes bladkoning, Phylloscopus humei, Hume’s Leaf Warbler, Pouillot de Hume, Tienschan-Laubsänger *
Hoewel nog steeds zeldzaam, wordt het bladkoninkje de laatste decennia steeds vaker bij ons gezien.
Het is een heel klein vogeltje, ter grootte van een goudhaantje, dat broedt in de taiga in Siberië.
Iets valer van kleur is de nog zeldzamere Humes bladkoning, zijn zuidoostelijke tegenhanger, uit Centraal Azië.
Ze overwinteren in India maar nu en dan verdwalen ze naar Europa. Deze zit al sinds 29 januari in Zoeterwoude.
Qua kleur is het een onopvallend diertje, maar door zijn beweeglijkheid valt hij toch wel snel op.
De vogel is vernoemd naar Allan Octavian Hume, redacteur van het tijdschrift Stray Feathers.
Daarin beschreef de Britse vogelkundige William Edwin Brooks in 1878 voor het eerst deze soort.

Buizerd020223
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Door omstandigheden de afgelopen (mooie) dagen nauwelijks op stap geweest. Daarom wat oudere foto’s.
Zoals van deze buizerd vorige week donderdag in het Zoetermeerse Westerpark. De vogel verjoeg twee zwarte kraaien
die het op ‘zijn’ worm voorzien hadden. Wormen vormen een belangrijk voedsel voor buizerds.

Bergeenden020223A
* Bergeend, Tadorna tadorna, Tadorne de Belon, Shelduck, Brandgans *
Bergeenden jagen elkaar op in het eeuwigdurende baltsritme: Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer. Onderaan een kokmeeuw.

Waterpieper020223
* Waterpieper, Anthus spinoletta, Water Pipit, Pipit spioncelle, Bergpieper *
Het aantal waterpiepers in de N3MP neemt af. Ze vertrekken geleidelijk aan naar de broed-berggebieden van Zuid-Europa.

Roodborsttapuit160123A

Roodborsttapuit160123
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Dit paartje roodborsttapuiten verbleef langde tijd in de N3MP. Foto’s van 16 januari.


* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Rennende haas in De Wilck. Niet aan het rammelen maar opgejaagd door een loslopende hond.

Viltigjudasoor250123_st
* Viltig judasoor, Auricularia mesenterica, Tripe Fungus, Auriculaire mésentérique, Gezonter Ohrlappenpilz *
Het hele jaar door is viltig judasoor te zien. Hard als het droog en warm is, zacht bij vocht. Buytenpark Zoetermeer.

Ronddambordje310123_st
Stoeprandvingermos310123_st
* Rond dambordje, Aspicilia contorta, Chiseled Sunken Disk Lichen *
* Stoeprandvingermos, Physcia caesia, Blue-gray Rosette Lichen, Physcie gris bleuâtre, Blaugraue Schwielenflechte *
Twee mooie korstmossen in het Bentwoud, Benthuizen. Rond dambordje boven en stoeprandvingermos onder. Paar cm groot.

 
* Getordeerde beuk *
In het vorige Vogeldagboek schreef ik over de opvallend getordeerde boom (‘beuk met golven’) in Middenmeer.
De veldbodemkundigen van de voormalige Stichting voor Bodemkartering Nederland in Wageningen stelden
dat als een boom een dergelijk ribbelpatroon heeft, er binnen 1.20 m een verdichte laag of een leemachtige laag aanwezig is
waar de wortels niet eenvoudig doorheen komen. De boom drukt zich dan bij wijze van spreken op.
Deze relatie hebben ze tijdens de kartering van de bodemkaart 1:50.000 vast kunnen stellen.
Dr. Maja Kooistra schreef me dit. Ze was als wetenschappelijk onderzoeker bij de Stichting betrokken bij deze bodemkartering.

 
* Mollentelling op 11 en 12 februari *
Dit weekend organiseert de Zoogdiervereniging de jaarlijkse mollentelling. Meedoen? Kijk dan HIER.