230203 Trouwe stormmeeuw

Stormmeeuw_P33E_310123
* Stormmeeuw, Larus canus, Eurasian Mew Gull, Goéland cendré, Sturmmöwe *
Baltsende stormmeeuwen. Zie je (nu) heel vaak, niets bijzonders. Behalve dan dat het mannetje links, rechts een ring draagt!
Deze stormmeeuw heb ik sinds 2015 elke winter in Zoetermeer/Noordhovense Plas gezien, meestal meerdere keren per jaar.
De meeuw is in mei 2004 als kuiken geringd in de Kakrarahu colony in het Matsalu Nature Reserve in Estland.
Daar heeft hij diverse malen gebroed. Na 2018 is hij niet meer in de kolonie gemeld. Wellicht broedt hij nu elders in N- of O-Europa.
Zoetermeer blijft hij echter trouw! Ons land telt zo’n 3500 broedparen (voornamelijk Noord-Nederland; Texel),
er overwinteren hier volgens tellingen van Sovon zo’n 350.000 à 430.000 stormmeeuwen. Deze vogel is bijna negentien jaar oud.
Dat is voor zo’n wereldreiziger best een mooie leeftijd, maar stormmeeuwen kunnen ‘makkelijk’ 25 jaar oud worden.
De vraag die blijft hangen: zou dit zijn vaste broedpartner zijn of is dit een opwarmertje met een ander vrouwtje, of met een mannetje?

Bontestrandlopers020223
* Bonte strandloper, Calidris alpina, Dunlin, Bécasseau variable, Alpenstrandläufer *
Geleidelijk aan begint de voorjaarstrek op gang te komen: zuidelijk overwinterde vogels trekken noordwaarts Europa in.
Nog vrijwel geheel in winterkleed stonden gisteren in de Nieuwe Driemanspolder achttien bonte strandlopers te rusten.
Dat is niets vergeleken met de (tien)duizenden bontjes die langs de kust overwinteren, vooral in het Waddengebied.
Wereldwijd zijn er negen (onder)soorten, waarvan er drie in ons land voorkomen. Het onderscheid is subtiel.
In ons land was het toch al een schaarse broedvogel, sinds begin deze eeuw zijn er geen broedgevallen meer gemeld.

Sperwer230123
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Een jong sperwervrouwtje vorige week op de loer achter de ’tralies’ van een bouwplaats in Zevenhuizen.

Kleinezilverreiger300123
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Tussen de rietstengels langs de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer was deze kleine zilverreiger op jacht. Maandag.

Putter190123
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Een putter (mannetje, want rood loopt door achter het oog) onlangs in Noord-Aa, Zoetermeer.

Patrijzen250123
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
In de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg zitten van oorsprong veel patrijzen.
Ze kwamen af op de kruiden, met onmisbare zaden voor veel dieren. Ik weet niet wat er in de N3MP allemaal gebeurt,
maar er zijn doorlopend grondwerkzaamheden. Hopelijk blijven er voldoende lappen grond met zaadrijke kruiden staan.
’s Winters verzamelen veldkipjes zich, soms in grote groepen, daarna trekken ze naar hun broedgebieden.
Afgelopen maanden zag ik er soms wel een stuk of veertig, vorige week telde ik er nog vijftien. De hanen kraaien al!

Beuk050123
Foto ©Henk Torenvlied
* Beuk, Fagus sylvatica, European Beech, Hêtre commun, Rotbuche *
‘Beuk met golven’ noemde Henk Torenvlied zijn unieke foto die hij van de boom maakte in zijn woonplaats Middenmeer (NH).
Wat is dit voor ’tekening’, vroeg hij zich. Ik legde die vraag voor aan deskundigen van de Bomenstichting
en hun reacties op dit verschijnsel waren best verrassend. De boom zou aan één kant meer gewicht moeten dragen
tegen een ongelijk verdeeld bladerdek en/of door een constante wind vanuit één richting.
De stam gaat dan zodanig torderen (verbuigen) dat de kracht van de wind beter afgebogen wordt, zodat de boom
niet de volle kracht aan één kant te verwerken krijgt. In Middenmeer is veel wind en deze boom staat op een open locatie.
“Het is wel een extreem voorbeeld van compensatiehoutvorming!”, schrijft een deskundige van de Bomenstichting.

Sinaasappelkorst310123_st
Stoffigecitroenkorst310123
Gewoonmuisjesmos310123
* Sinaasappelkorst, Caloplaca saxicola, Rock Firedot Lichen, Mauer-Schönfleck *
* Stoffige citroenkorst, Calogaya decipiens, Trügerischer Schönfleck *
* Gewoon muisjesmos, Grimmia pulvinata, Grey-cushioned Grimmia, Polster Kissenmoos *
Op het ogenblijk zijn er (veel) minder vogels te zien en te fotograferen. Als het lente wordt, zal dat hopelijk veranderen.
Nu buig ik me dus vaker voorover, om de ook zo fraaie maar minder opvallende (korst)mossen te bekijken.
In het Bentwoud fotografeerde ik de bovenstaande (korst)mossen op beton, ze zijn slechts enkele centimeters groot.
Van boven naar beneden: sinaasappelkorst, stoffige citroenkorst en gewoon muisjesmos. Klein maar fijn!