230103 Weinig overwinteraars

Scholeksters290610C
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Sovon en Vogelbescherming hebben de scholekster uitgeroepen tot de vogel van het jaar 2023.
Zoals met veel akker- en weidevogels gaat het slecht met de luidruchtige maar prachtige Bonte Piet.
In mijn jonge jaren was het zien van een scholekster in de polders een hele belevenis!
Het was vooral een broedvogel van kust en duinen. Hij werd steeds verder teruggedrongen,
vond een ’tweede huis’ op de weilanden, maar die gebieden worden (nog) steeds natuuronvriendelijker.
Tegenwoordig zoeken scholeksters, ook wel bestempeld als ‘nationale pechvogels’, de daken op.
Zeker bewoners met platte daken kunnen helpen! Lees hier wat er allemaal gedaan wordt voor de scholekster.

Voor vogelaars/fotografen waren/zijn dit, op een enkel lichtpuntje na, bar saaie weken.
Grauwe luchten, regen en miezer, krachtige tot stormachtige wind, soms ook nog koud.
Vogels hebben een hekel aan dit weertype, veronderstel ik, want ik zie er maar weinig.
De bos- en tuinvogeltjes verschuilen zich, wintergasten zijn maar in schaarse aantallen aanwezig.
Waar is de tijd dat ik dertig nonnetjes op de Starrevaart zag? Gisteren één brilduiker…

Heb hier en daar voorzichtig wat onder loszittend boomschors geneusd, daar was nog wel leven.
Vooral pissebedden en miljoenpoten, maar in het Zoetermeerse Buytenpark
ook een fraaie akkersnelloper en twee verschillende zwarte kevertjes. Helaas geen foto’s kunnen maken.
Als je het KNMI mag/moet geloven, blijft het voorlopig van dit ietwat ongezellige weer.

Brilduiker020123
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
In de bijna kwart eeuw dat ik met Vogeldagboek in de natuur ben, hebben zich heel wat veranderingen voorgedaan.
De grootste kentering zit in het beheer van onze bodem, die wordt ontdaan van gezonde leefomstandigheden.
Ook door de opwarming van onze aardkloot verschuiven grenzen voor leefbaarheid van plant en dier.
Zo zie je bijvoorbeeld bij ons steeds minder overwinteraars uit noordelijke en oostelijke delen van Europa.
Die blijven noordelijker hangen omdat ze daar door de mildere temperaturen ook voldoende voedsel kunnen vinden.
Brilduikers, nonnetjes, zaagbekken, waar zijn ze? Een eenzaam mannetje brilduiker gisteren op de Starrevaart.

Wildeeenden020123_coll
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Wilde eenden, en ook andere eendensoorten, zijn al geruime tijd actief in het veroveren van broedpartners.
Een woerd verjoeg gisteren op de Starrevaart een ander mannetje dat te nadrukkelijk avances maakte naar zijn vrouwtje.

Kuifeend020123
* Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck, Fuligule morillon, Reiherente *
Een vrouwtje kuifeend stuift in volle vaart over de Vogelplas die op het ogenblik een grondige opwaardering krijgt.

Blauwereiger_Patrijzen020123

Patrijzen010123
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Met een beetje oplettendheid kun je in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer altijd wel patrijzen zien.
Ze foerageren meestal bij het baggerdepot. Dat gebied wordt ‘gecultiveerd’, dan is het uit met de pret.
De tientallen veldkipjes zullen zich weldra gaan verspreiden, de hanen maken nu en dan al flink ruzie.
Gisteren zag ik negen patrijzen. Na hun hanengevecht gingen ze rustig foerageren bij Blauwe Jaap.
Een dag eerder zag ik dat sommige patrijzen al – tijdelijke? – koppeltjes hadden gevormd.

Haas020123
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
De plezierjacht op de haas is gelukkig voorbij. De afgelopen weken werden weer aanslagen gepleegd
op de toch al zo wankele hazenstand. Ik vind het een zielig gezicht die mannen – en ook vrouwen – met geweertjes,
ik kan er niet tegen als ik mensen voor hun lol (van wildbeheer is immers geen sprake) dieren zie afschieten.
Wanneer gaat de minister eindelijk de motie van de Tweede Kamer uitvoeren om deze jacht te verbieden?
Op de foto een haas maandag in de Nieuwe Driemanspolder. Daar mocht toch al niet gejaagd worden.

Zwartkopvuurkever301222
* Zwartkopvuurkever, Pyrochroa coccinea, Black-headed Cardinal Beetle, Cardinal, Scharlachroter Feuerkäfer *
Onder boomschors in het Zoetermeerse Westerpark lagen de grote (enkele cm’s) larven van de zwartkopvuurkever.

Eikenstuitergalwesp28122
* Eikenstuitergalwesp of Grijze fluweelgalwesp, Cynips longiventris, Gestreifte Eichengallwespe *
Een opvallende gal in het Westerpark: op en afgevallen eikenblad vond ik deze eikenstuitergalwesp.
Wie verzint nou zulke namen? Lijkt wat op een mini-vliegenzwam. Is ruim een halve centimeter groot.

Kopjesbekermos010123
* Kopjesbekermos, Cladonia fimbriata, Trumpet Lichen,_, Trompetenflechte *
Op diverse plekken in het park staan van die leuke, kleine kopjesbekermossen.
Het verschil met frietzakbekermos vind ik lastig, maar dat heeft grote(re) grondschubben.

 
***
Recensie

Vogelatlas Amsterdam
Broedvogels en wintervogels in en rond de hoofdstad
Van Groen, Louwe Kooijmans, Timmermans en Wonders, Noordboek Natuur 2022, ISBN 978 90 5615 948 1, € 34,90
Een fraaie vogelatlas, ook voor vogelaars van ver buiten Amsterdam zeer de moeite waard.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.