Vogelatlas Amsterdam

Vogelatlas_Amsterdam

Auteurs
Frank van Groen, Jip Louwe Kooijmans,
Geert Timmermans, Koen Wonders
en diverse andere schrijvers

Uitgave
Noordboek Natuur 2022
398 pagina’s, 23 x 28,5 cm
ISBN 978 90 5615 948 1
€ 34,90

Vogelatlas Amsterdam

Broedvogels en wintervogels in en rond de hoofdstad

Weer een bewijs van wat een regionale vogelwerkgroep met veel goede vogelkenners en een heleboel inzet voor elkaar kan krijgen. Ook de vogelwerkgroep Amsterdam heeft nu een kloeke en zeer waardevolle atlas gemaakt over de verspreiding en aantallen van de broed- en wintervogels in hun werkgebied. Dat gebied bevat naast de stad Amsterdam een gebied van Waterland tot Botshol, en van de Haarlemmermeer tot Weesp.

Een flink gebied, waarin veel verschillende biotopen aanwezig zijn, waardoor er een gevarieerde vogelbevolking leeft. Hoewel een verstedelijkt gebied als de Amsterdamse agglomeratie op het eerste gezicht misschien niet het ideale gebied lijkt voor een telproject als dit, biedt het zowel kansen als bedreigingen voor veel vogelsoorten.

Dat komt allemaal uitgebreid in deze atlas aan de orde, naast de soortgegevens, de telgegevens en de verspreidingskaarten van de verschillende vogelsoorten in deze regio.

Het boek staat boordevol goede informatie, niet alleen over de Amsterdamse omstandigheden, maar ook meer algemene kennis, zoals over landbouwgif, over de stikstofproblemen, over de weidevogelperikelen, wetenswaardigheden over de diverse vogelsoorten, over de opwarming van de aarde en mogelijke maatregelen om de vogels te helpen behouden.

De Vogelatlas is prachtig vormgegeven, en de teksten zijn erg toegankelijk geschreven. Je kunt uren door het boek bladeren, genietend van de vele foto’s en zo nu en dan een beschrijving lezend van een vogel die jouw bijzondere interesse heeft. Ook voor vogelaars van ver buiten de Amsterdamse regio is deze atlas zeer de moeite waard.

Van alle soorten die verschijnen en verdwijnen in de regio Amsterdam, viel mij in het bijzonder een echte Amsterdamse specialiteit op. Deze soort komt buiten de regio alleen ook in zeer beperkte mate in Haarlem voor, verder nergens in ons land. Het is een exoot, die in de stad Amsterdam steeds algemener wordt: de grote Alexanderparkiet, de grote neef van de halsbandparkiet.

In dit boek moeten vele duizenden uren tel-, uitzoek- en schrijfwerk zijn gaan zitten. Een formidabele prestatie. Mijn welgemeende complimenten. En wat mij betreft is deze atlas een aanmoediging voor andere regionale vogelwerkgroepen om ook zo’n opus magnum te maken.

Ronald Klingers, 3 januari 2023