Zegge | Carex

Zegge | Carex

Auteurs
Jacob Koopman, Frits van Beusekom,
Harry Waltje en Erik Simons

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2022
176 pagina’s, 21,5 x 29 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 896 5
€ 39,95

Nova Flora Neerlandica

Deel 1:  Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardestaarten en Varens
Deel 2:  Zegge | Carex

Zegge | Carex

Nova Flora Neerlandica

KNNV Uitgeverij is een gedurfd project gestart om de gehele Nederlandse flora met geactualiseerde gegevens in een, naar verluidt, twaalftal boeken uit te geven. Gewaagd omdat eerder de uitgave van de Flora Neerlandica niet tot een goed einde gebracht kon worden. In de Nova Flora Neerlandica, opnieuw onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, moeten alle inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland uitgebreid worden beschreven en afgebeeld.

Aanpassing van bestaande flora’s is noodzakelijk omdat de indeling van (vaat)planten in de afgelopen decennia drastisch is gewijzigd door de toepassing van nieuwe technieken voor verwantschappen. Vorig jaar verscheen in de serie Nova Flora Neerlandica deel 1 (Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardestaarten en Varens), recent is deel 2 (Zegge | Carex) uitgekomen.

Zeggen zijn kruiden met een grasachtige groeivorm. Op enkele sierplanten na (bijv. blauwe en rode zegge) zijn ze economisch niet van belang. Vroeger werden zeggen gebruikt om matrassen en schoenen te vullen en soms als veevoer.

De indeling en de naamgeving van de zeggen is deze eeuw flink gewijzigd. Al die bijstellingen hebben geleid tot een actueel boek met zestig inheemse zeggensoorten, dertien ingevoerde soorten en 33 hybriden. Wereldwijd zijn er ruim tweeduizend soorten ‘rietgras’ bekend, die voornamelijk in koudere en natte gebieden voorkomen. Alle Nederlandse Carex-soorten worden uitgebreid beschreven, van de inheemse soorten zijn (mooie!) veldfoto’s opgenomen. Ook is er een sleutel voor het determineren van bloeiende en/of vruchtdragende planten in Nederland, niet voor de hybriden.

Sommige soorten lijken sterk op elkaar (vooral ook door bastaardvorming), daardoor worden de zeggen volgens de auteurs door sommigen verguisd maar bij de botanici (caricologen) zijn ze geliefd. Bij de determinatie van zeggen zijn de (rijpe nootjes met hun) urntje erg belangrijk. Jammer dat van die urntjes geen foto’s of tekeningen gepubliceerd zijn. Ook de ondergrondse delen van de plant zijn essentieel voor herkenning.

Zowel deel 1 (waarvan geen recensie in Vogeldagboek staat) als deel 2 zijn prachtige natuurboeken, op mooi, zwaar papier uitgevoerd waardoor de foto’s (en in deel 1 ook veel tekeningen) uitstekend tot hun recht komen. Nova Flora Neerlandica belooft een onmisbare serie te worden voor elke in onze plantenwereld geïnteresseerde liefhebber van al wat groeit en bloeit.

AdG, 12 december 2022